Biyografi

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca

Ayten Yavaşca - Sinan Sipahi

1675 Yılında Yavaşça Süleyman Çelebi’nin tanzim ettiği Vakıfnamesi bulunan bir ailenin mensubu olarak 1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Babası Kilis'li Şair Yavaşca’zade Sezai Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, Annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım’dır.

Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesi'nde başlayıp, 2 ve 3. Sınıfları İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamlayıp 1945'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'ne giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı.
1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil'in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu. Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yapan Yavaşça, sırasıyla, Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında da, boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirmiştir. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde aynı hastanenin Başhekimi olmuştur.

Prof. Dr. Yavaşca 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi'nde "İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını" bitirmiştir.

Prof. Dr. Yavaşca'nın mesleki hayatı esnasında Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel neşriyatı bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın musiki hayatı; doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis'te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken o sıralarda Ortaokulda hoca olan Zihni Çelikalp'ten Batı Mûsikisi keman dersleri almış, İstanbul'a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur, Hakkı Süha Gezgin, S.Ziya Özbekkan, Fehmi Tokay, İ.Hakkı Nebiloğlu, Salih Murat Uzdilek, Artaki Candan gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde “Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında üyelik ve başkanlık dahil önemli görevler almış. 1967'den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de(Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber Şarkılar)yapmıştır. Ayrıca belirli zaman aralıklarıyla Türkiye Radyolarına alınan stajyerlerin hocalığını yapmış ve onların san'atçı olmalarını sağlamıştır.Bu faaliyetlerinin dışında Milli Eğitim Bakanlığının "Türk Musikisi Araştırma,değerlendirme ve İnceleme Kurulunda, Devlet Planlama'nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti vermiştir.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Türk musikisinde Devlete Bağlı ilk Konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen "Danışma Biriminde" yer almıştır.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 19/03/1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuar’ın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'nı sürdürmüştür. Ancak “”yaş haddinden emekli olanlar”için çıkartılan yasa dolayısıyla 2005 yılı Nisan ayı sonunda İ.T.Ü.D.K.’dan ayrılmış ve Haliç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.

Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora Ünvanı verilmiş olup 1991 Yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.
Ayrıca Prof.Dr.Alaeddin Yavaşça’ya  çeşitli dallarda almış olduğu 200’ü aşkın ödülün yanısıra Türk Mûsıkîsine yaptığı önemli katkılar nedeniyle  Müzik Dalında 2008 yılı "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" ve  Sanat dalında 2010 yılı  "TBMM Üstün Hizmet Ödülü" de  verilmiştir.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın icracılığı yanında 2’si Kâr-ı Natık, 5’i Takım,1’i Ayin-i Şerif olmak üzere yapmış olduğu 647 adet bestede;33 form(Takım,Kar-ı Natık,Şarkı,Peşrev,Saz Semai,Medhal,Etüd,Marş,Divan,Çocuk Şarkıları,Mevlevi Ayin-i,İlahi vs.),74 makam,46 usûl kullanmış ve bu bestelerde 159 şairin güftesine yer vermiştir. Ayrıca 9 bestekâra ait 21 esere aranağme yapmıştır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plak ve kasetlere okunmuştur.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, 1950'li yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdışı birçok konserler vermiş olup her yıl İstanbul Sanat Festivali Programlarında da muntazaman yer almakta ve konserler vermektedir. Yurtdışı verdiği konserler arasında iki defa Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı kuruluşlarca davet edilmiş, bu iki davette 5 konser vermiştir. Bir kere de BBC'nin 1988'de Londra'da Quean Elizabeth Hall'de tertiplediği "Musiki Festivali"ne davet edilmiş, orada 3 konser vermiştir. Ayrıca Berlin'de, Köln'de, Hamburg'ta ve Aachen'da müteaddit konserler vermiştir.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın bir Uzun Çaları (L.P.) 25 adet 78'lik taş plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur.Seçilmiş eserlerden 200’den fazla CD doldurmuştur.Türk Musikisi Vakfı’na 1 adet CD ve kaset,Kilis Kültür Vakfı’na (Kilis’imin Bağları) 2 CD ve VCD, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na 4 CD lik albüm , Cinuçen Tanrıkorur'la beraber yaptığı CD'ler, Yapı Kredi Bankasının Kültür Bölümünün çıkarttığı solo ve yönettiği korolara ait CD'leri ve TRT nin yapmış olduğu CD’ler vardır. Ayrıca arşivinde sanat hayatı boyunca seçilmiş eserlerden yaptığı icralardan oluşan 250 civarında CD bulunmaktadır.
Yavaşca, İstanbul Radyosunda önerisiyle kurulan ve çalıştırdığı Klasik Türk Mûsıkîsi Erkekler Korosu’nda hocaları Dr. Suphi Ezgi ve Sadettin Kaynak’tan aldığı ve kendisinin geliştirdiği klasik musiki repertuarından faydalanmak suretiyle; bugün Sinan Sipahi tarafından 39 CD de toplanan ve 40 nadide farklı makamlardan oluşan 47 klasik takımın icrasını sağlayarak Türk Mûsıkîsi arşivine kazandırmıştır.
Hakkında yazılan (Hasan Oral Şen’in yazdığı biyografik, Kültür Bakanlığı'nın yayınladığu Sinan Sipahi’nin editörlüğünü yaptığı biyografik, Yılmaz Pamukçu’nun hazırladığı 1.cildi çıkan nota, Taner Çağlayan’ın kendisi için yazdığı şiirlerden oluşan şiir ve Yavaşca şiirlerinin bulunduğu; Ayten Yavaşca, Dr.Semra Özgün ve Sinan Sipahi’nin hazırladığı) 5 kitap ve kendisinin yazdığı “Türk Mûsıkîsinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri” adlı kitabı bulunmaktadır.
1952 Yılında “Tahir ile Zühre”, “Arzu ile Kamber” filmlerinin şarkılarını Müzeyyen SENAR ile birlikte okudu.
Ayrıca 1956 Yılında Sadi IŞILAY’ ın Türk Musikisi ile ilgili müziklerini yaptığı “Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi” adlı filminin şarkılarını okudu ve 1961 Yılında “Gönülden Gönüle” filminin hem film şarkısını yaptı hem de filmin şarkılarını okudu.

Prof. Dr.Alaeddin Yavaşca’nın yetiştirdiği öğrencileri:

ERKEK SAN’ATÇILAR: Erol Bingöl, Erol Küçükyalçın, Ertan Ersoylu, Vedat Çetinkaya, Fethi Karamahmutoğlu, Hayati Günyeli, Sami Aksu, Faruk Salgar, Necmettin Yıldırım, Serhat Sarpel, Doğan Dikmen, Mehmet Şafak, Alp Aslan, Cengizhan Sönmez, Aytaç Ergen,  Bekir Ünlüataer, Ahad Uruk

KADIN SAN’ATÇILAR: Tülay Canik, Sevinç Tolunay, Perihan Boran, Safiye Filiz, Filiz Şatıroğlu, Hamiyet Turan, Esma Başbuğ, Asuman Aslım, Meral Mansuroğlu, Melihat Gülses, İlknur Elbisin, Nursaç Doğanışık, Çiğdem Kırömeroğlu, Umut Akyürek, Melda Kuyucu, Dilek Aktaşoğlu Türkan, Gül Yazıcı Göre, Selma Sağbaş, Meral Azizoğlu, Güler Basu Şen( son meşklerine katılan)
- Ümitsiz bir aşka düştüm, Ne günah etse açılmaz iki gönlüm arası, Nerde o günler nerde,
- Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar, Boğaziçi sen gönüller yatağı, Gönlümü aldın güzel,
- Ağlar Gezerim Sahili, Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok, Kimseyi böyle perişan etme,
- Rûhum su gelen yılda bile maziyi andı, Şen gözlerinle yüzüme bir baktın,
- Sarı mimozamsın sen benim, Gülen gözlerinin manası derin, Kimdir bu kadın saçları ak beni,
- Saçlarını yüzüne dökerek, Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün,
- Mavi gök mavi deniz, Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetim, Geçmesin günümüz sevgilim yasla,
- Bu şarkı sana ait sevgili dinle, Senden uzak günlerim zindan oluyor, Şimdi bahara erdim,
- Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır, Bana nasıl vazgeç dersin, bir garip aşığım ben
- Gözlerini gördüğüm an, Bu tatsız akşam saatinde (hatıralar),
   v.b. tanınan şarkılardan bazılarıdır

YAVAŞCA KAYNAKÇASI

Alaeddin Yavaşca’nın Kök, Mûsıkî Mecmuası, Mızrap, Mûsıkî ve Nota Mecmuası dergilerinde ve çeşitli gazetelerde çıkan yazıları,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi için kaleme aldığı ansiklopedi maddelerinin yanı sıra “Türk Mûsıkîsinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri” adlı bir de kitabı vardır. Hakkında bilgi içeren veya doğrudan Yavaşca’yı ele alan yazılı kaynaklardan ulaşabildiklerimiz şunlardır.

AHMET ŞAHİN AK, Türk Mûsıkîsi Tarihi, Akçağ yayınları Ankara, 2009, 2. Baskı s. 461–464
AHMET SAY, Müzik Ansiklopedisi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları Ankara, 2005, Cilt 3 s. 637–638
AYTEN YAVAŞCA, DR. SEMRA ÖZGÜN, SİNAN SİPAHİ, Gönülden Gönüle-Güfteler, TEGV-Yapı Kredi, İstanbul 2011
AYTEN YAVAŞCA, DR. SEMRA ÖZGÜN, SİNAN SİPAHİ, Prof.Dr. Alâeddin Yavaşca Şiirleri, BMDK (Bakırköy Mûsıkî Derneği Konservatuarı), İstanbul 2010
BOYUT MÜZİK, Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar-Alâeddin Yavaşca, Boyut Yayın İstanbul, VCD Kitap, İstanbul, 2001.
DR. M. NAZMİ ÖZALP, Türk Mûsıkîsi Tarihi, TRTMDBY/Ankara 1986, s.183–184
HASAN ORAL ŞEN, Alâeddin Yavaşca, TRT MDBY Ankara, 1998
İTİMAT KİTABEVİ, Başlangıçtan Günümüze Kadar Türk Bestekârları Ansiklopedisi,   İstanbul 1978, s.117
MUSTAFA RONA, 20. Yüzyıl Türk Musikisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1970.
NERMİN YÖRÜK, San’atçı Doktorlar kitabı, Dinçel İlaç Fabrikası İstanbul, 1986
RAHMİ KALAYCIOĞLU, Türk Mûsıkîsi Bestekârları Külliyatı, İstanbul, 1960 No: 10
SİNAN SİPAHİ,Alâeddin Yavaşca, Kültür ve Turizm bakanlığı yayımları,Kalkan Matbaacılık,Ankara, 2011
TANER ÇAĞLAYAN, Mısralarla Gönlümdeki Yavaşca, Türker Matbaacılık ltd. Şti. Samsun, 2000
TURHAN TAŞAN, Türk Müziğinde Doktor ve Eczacı Sanatçılar, Pendik Belediyesi Kültür Yayınları İstanbul, 2010, s. 97–130
YILMAZ ÖZTUNA, Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi İstanbul, 1976, s. 379–382
YILMAZ PAMUKÇU, “Alâeddin Yavaşca Besteleri” 1. Cilt, Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 2000

 

YAYIMLANAN  KİTAPLAR

Alaeddin Yavaşça

Devlet sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Türk sanat Müziğinin önemli besteci, icracı ve hocalarından biri olan ve müzik kariyerinin hemen hemen tümünü, elli yılını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında geçirmiş bir sanatçımız. Dr. Yavaşca'nın çeşitli formlardaki bazı eserlerinin notaları ile, yine çeşitli dönemlerdeki icralarının yer aldığı CD ile desteklenen ve örneklenen kitap, sadece biyografik bir çalışma olmayıp, Türk Müziğinin son elli yılına ışık tutan önemli bir başvuru kaynağıdır. Hasan Oral Şen'in kaleme aldığı çalışma, niteliği ve içeriği itibariyle, gelecek kuşaklar için de sağlam bir kaynak oluşturacaktır.

TRT Yayımları 630 sayfa

Türk Musikisi'nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri Alaeddin Yavaşca

TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI 798 sayfa, Editör Yılmaz UYAR, 1.Hamur,Karton

Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca’nın kaleme aldığı bu kitap, makam,usul ve nazariyat bilgisinde yeterli düzeye sahip olup,bestekarlık yolunda yeteneği ve hevesi olan müzisyenler için  ışık tutacak teknik bilgiler vermek maksadıyla bütün formların nota örnekli analizi  yapılarak yayımlanmıştır.


Devlet Sanatçısı Alaeddin Yavaşca Besteleri I

Kitabın Adı: Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Besteleri I
Yazarı, Haz., Çev., v.b.: Alaeddin YAVAŞCA;
Hazırlayan: Yılmaz PAMUKÇU
Türü: Müzik, Basım: 1. Baskı, Basım Yılı: 2000,
Konu No: 781.6909561, Sayfa Sayısı : 1.cilt: 235 sayfa, nota,
Boyutu: 28 cm, Baskı Sayısı: 3000 adet
Yayın No: 2372, Dizi Adı: Sanat - Müzik Eserleri Dİzisi
Dizi No: 257-8, ISBN: 975-17-2387-6 tk.,                         
Kültür Bakanlığı yayımları

İçeriği
Alaeddin Yavaşca'nın uzun yıllar çalışarak oluşturduğu ve içerisinde; Saz eseri, Kar-ı Natık, Beste, Ağır ve Yörük Semai, Marş, destan, İlahi, v.b. birçok eserin bestesinin bulunduğu bu kitabı MÜZDAK yetkilileri siz müzik severler için düzenledi ve yayına hazır hale getirdi.

Mısralarla Gönlümdeki YAVAŞCA

Taner Çağlayan'ın Alaeddin Yavaşca için yazmış olduğu şiirlerden ve Sanatçı Dostların Yavaşca ile ilgili görüşlerini sunduğu kitap 191 sayfadan oluşuyor.  
Ayten Yavaşca, Dr. Semra Özgün, Sinan Sipahi’nin yayına hazırladığı ve Yavaşca’ya ait 102 şiirin bulunduğu “Prof.Dr. Alâeddin Yavaşca Şiirleri” kitabının sponsoru  BMDK (Bakırköy Mûsıkî Derneği Konservatuarı).

Basım yılı: İstanbul 2010


Ayten Yavaşca, Dr. Semra Özgün, Sinan Sipahi, yayına hazırladığı Yavaşca’nın güftelerinin bulunduğu “Gönülden Gönüle-Güfteler” kitabını Yapı Kredi sponsorluğunda TEGV tarafından bastırıldı.

Basım yılı: İstanbul 2011
              


Alaeddin Yavaşca (Büyük boy kitap)
                                                                                     
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Anma Armağan Eserler Dizisi, DVD ‘li

Editör: Sinan SİPAHİ
Yayıncı: TC. Kültür ve Turizm  Bakanlığı
Basım Yılı: 2011 Aralık
Sayfa Sayısı: 400 Sayfa (1. Hamur)
Boyutu: 28 cm.
Baskı Sayısı: 1000 Adet

Alâeddin Yavaşca ile yapılan nehir söyleşi, Yavaşca’nın, çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri  ile  anekdotları,mûsıkî
camiasından insanların, ilim adamlarının,gazeteci ve yazarların, yakın dostlarının, öğrenci ve arkadaşlarının hakında
söyledikleri ve Yavaşca hakkında yazılan yazılar; hayatındaki bazı önemli olaylara ait belgeler, mektupları, vermiş olduğu
ve hakkında verilen konserlerle ilgili görsel malzemeleri, hakkında 60 yıldır basında çıkan haber ve yazılardan örnekler,
eserleriyle ilgili analiz ve istatistikler, yaptığı ve seslendirdiği film müzikleri, plaklar, kendi yazdığı ve hakkında yazılan
kitaplar, cd’ler hakkında yapılmış ve danışmanlığını yaptığı tezler aldığı ödüller,eserlerin listesi kaynak oluşturma
düşüncesiyle verilen kitapla beraber ayrıca DVD verilmektedir.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü
imzasını taşıyan Dvd ‘nin içinde  Yavaşca’nın Dr. Semra Özgün tarafında yazılan 646  bestesinin notası,İstanbul Devlet
Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından ilk defa icra edilen Yavaşca’nın Hisar Takımı, Sinan Sipahi
tarafından hazırlanan Yavaşca’nın 60 yıllık icralarından oluşan 39 eser, bol fotoğraf ve fragman bulunmaktadır.
       
Alaeddin Yavaşca (Küçük boy kitap)

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Anma Armağan Eserler Dizisi, DVD ‘li-Baskı

Editör: Sinan SİPAHİ
Yayıncı: TC. Kültür ve Turizm  Bakanlığı
Basım Yılı: 2011 Aralık
Sayfa Sayısı: 448 Sayfa
Boyutu: 21 cm.
Baskı Sayısı: 1500 Adet

İçerik büyük boyla aynıdır.

ALÂEDDİN YAVAŞCA (DVD'Lİ)

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı

Editör: Sinan SİPAHİ
Yayıncı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Basım Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 496 sayfa
Boyutu: 27cm.
Baskı Sayısı: 1500
Baskı: Berikan Matbaacılık-AnkaraPROF.DR. ALAEDDİN YAVAŞCA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

01. Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi Hizmet Ödülü 04/05/1973
02. Pamukkale Altın Horoz Beste yarışmasında Altın Horoz 21/06/1973
03. Milliyet Gazetesi Beste Yarışması "Ağlar Gezerim" 1974
04. Ankara Jinekoloji Derneği (ihtisasda 25 Yılı Doldurma nedeniyle) 1980
05. Yıldız Üniversitesi San'at Bayramı Münasebetiyle (Sempozyumdaki Bildiri için) 1983
06. Ehl-i Kur'an Cemiyeti yararına verilen Konser dolayısıyla 1984
07. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (6.5 Yıllık Hizmet Karşılığı) 1985
08. Konya Selçuk Üniversitesi Sempozyum Bildirisi (Konu: Türk Mûsikisi) 1986
09. Bakırköy Meslek Lisesi (Konferans Dolayısıyla) 23/05/1987
10. TRT'ye yapmış olduğu 37 yıllık hizmet karşılığı 17/01/1987
11. Konya Selçuk Üniversitesi (Musikiye Katkıdan Dolayı) 03/05/1987
12. Boğaziçi Mûsîki Vakfı Şeref Kurulu Üyesi Olarak 19/12/1987
13. İzmir Tabibler Odası Hizmet Karşılığı 02/03/1988 
14. Bursa Mûsîki Cemiyeti tarafından 1990 
15. İTÜ. Türk Mûsîkisi Devlet Konservatuarı (1975- 1990 Kurucu üye olmak nedeniyle) 1990
16. Milliyet Gazetesi Sevilen Şarkılar Yarışması (Bir Garip Aşığım Ben) 1990 
17. Haseki Hastanesi Başhekimlik Hizmeti nedeniyle Nisan1990 
18. Siirt İli Kültür Derneği Siirt Valisi Eliyle 1990 Veysel Karani Beste Ödülü 24/05/1990 
19. Samsun Musiki Cemiyeti (Musikiye Hizmet) 17/11/1990 
20. Bursa Belediyesi Konservatuarı (Musikiye Hizmet) 1990
21. Kilis Belediyesi (Bir Park'a isminin verilmesi), 1990

Dr. Alaeddin Yavaşca Yök tarafından İ.T.Ü. TSM Devlet Konservatuarı'na Profesörlüğe atandı. Bunlar dışında, çeşitli Lions ve Lioness Dernekleriyle Rotary Kulüplerinde, Türk-Alman Dostluk Derneğinde, Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneğinin yapmış olduğu, Konuşmalardan aldığı ödüller, vb... 1990

Yavaşca, 10 Ekim 1991'de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi.

1990'DAN İTİBAREN ALDIĞI ÖDÜLLER

22. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce Fahri Doktora 26/05/1992 
23. Samsun Kültür ve San'at Derneği onur üyeliği 1992 
24. Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı Katkı Ödülü 1992
25. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koruma ve Yaşatma Derneği, Katkı Ödülü 1993
26. TRT Genel Müdürlüğü, Türk Müziğine Katkı ve Hizmet Ödülü 
27. Kilis Eğitim Vakfı, Üstün Hizmet ve Yardım Ödülü 1994
28. Mersin Bahçelievler Mûsîki Derneği Onur Üyeliği 1994
29. Cerrahpaşa Tıp Fak. Türk Mûsîkisi Korosu Hizmet ve Şükran Ödülü 1994
30. Aachen, Türk- Alman Dostluk Cemiyeti Onur Belgesi 1994
31. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Belgesi 1995
32. Hacettepe Üniversitesi Gönül Dostları Kulübü Hizmet ve Onur Ödülü 1995
33. İstanbul Erkek Lisesi Mezuniyeti 50. Yıl Ödülü 1995
34. Kilis Kültür Derneği Genel Merkezi (Ankara) Onur Üyeliği 1995
35. Eskişehir Halk Eğit. Merk. TSM. Korosu Şükran ve Onur Üyeliği 1995
36. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1995
37. Hacettepe Üniversitesi Takdir ve Şükran Ödülü 1996 
38. Hacettepe Üni. Dede Efendi'nin 150. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle yapılan müzikli söyleşiye katkı ve şükran ödülü 1996
39. İskenderun Musiki Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997 
40. Lions Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997 
41. Malatya Mûsîki Cemiyeti (İlgi ve Katkı Ödülü) 1997
42. Dede Efendi'nin 150'nci ölüm yıldönümü münasebetiyle Samanyolu TV'den naklen verilen konser için ödül 1997
43. YOYAV "Yoksullara Yardım Vakfı" (Kilisteki Baba Evini yoksul çocukların yetiştirilmesi için Vakfa hibe etmesi dolayısıyla) 1997
44. MÜZDAK "Hayat Boyu Başarı Ödülü" 1997
45. İstanbul Musiki ve Kültür Derneği "Üstün Hizmet Ödülü" 1998
46. Kartal Belediyesi "Türk Kültürüne Hizmet ve Katkı Ödülü" 1998
47. Konya Valiliği ve Selçuk Üni. Rektörlüğü "Cumhuriyetin 75.Yılı münasebetiyle 1998 Türk Müziği Etkinliklerine Katkıdan" 1998
48. YOYAV Hizmetlerime Katkıdan 1998
49. Türk Mûsikisi Vakfı "Türk Musikisine 50 yılı aşan Hizmet ve Katkı" 1998
50. YOYAV için bestelediğim marş dolayısıyla ödül 1998
51. Cumhuriyetin 5'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyetle yetişen ve besteleriyle Türk Kültürüne hizmetten dolayı Balıkesir Vilayetince verilen ödül 1998
52. Kilis iline sosyal ve Kültürel kalkınması yolunda katkıdan dolayı Kilis Valiliğince verilen ödül 1998
53. Kilis Vakfına gösterilen ilgiden dolayı Kilis Vakfı Başkanlığı'nın verdiği ödül. 1998
54. Kilis Valiliğince ‘Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 80. yılı ve Cumhuriyetin İlanının 75.yılı tertibine katkıdan 1998
55. Zeynep Kamil Hastanesi Klasik Türk Musikisi korosuna katkıdan 1998
56. SAMDER "Sağlık Mensupları Derneği" "Hizmet Ödülü" 1999
57. Kayseri Erciyes Üniv. Rektörlüğünce verilen San'ata Hizmet Plaketi 1999
59. Nazilli Belediyesi "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 1999
60. Samsun Valiliği Türk Mûsikisi
61. Lions İnternasyonal "Türk Kültür ve Üstün Hizmet Ödülü" 1999
62. Türk Tabipler Odasından (Tıp Fakültesinden Mezuniyetinin 50.Yılı münasebetiyle) 1999
63. Berlin Türk Mûsikisi Konservatuarı’nın kuruluşuna katkıdan 2000
64. Kıbrıs Girne Belediyesi "Türk Sanat Musikisine Hizmet Ödülü 2000
65. Çamlıca Musiki Derneğinin ‘Üstün Hizmet ödülü ...2001 ‘
66. Mersin Rotarien'lerden "Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" 2001
67. İstanbul Kilis Kültür Vakfına yardımdan 2001
68. Gaziantep Üniversitesi'nden "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 2001
69. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Katkıdan dolayı "Kilis Belediye Başkanlığından" 2001 
70. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Kuruluşuna katkı "Kilis Valiliğinden" 2001
71. Fevziye Mektepleri Vakfı, Okul Aile Birliği Ödülü 2001 
72. Türk Edebiyat Vakfı'ndan "Türk Kültürüne Katkı Ödülü" 2001 
73. Beşiktaş Musiki Derneği "Yavaşça Gecesi" "Vesile Ödülü" 2001 
74. Girne Belediyesi'nden "Unutulmayan Bestekarlar Anısı Ödülü" 2001 
75. Kültür Bakanlığı "Konya Kült. Ve Turizm Derneği"nden Ödülü" 2001 
76. Gaziantep Türk Musikisi Derneğine Onursal Üyelik 2001 
77. TKHV- Türk Kültürüne Hizmet Ödülü 2001
78. Çamlıca Musiki Derneğinin ‘Üstün Hizmet ödülü ...200l ‘
79. Kilis Üniversitesi ‘Fen ve Edebiyat Fakültelerinin yaptırılmasında 2001   
80. İstanbul Kilis Kültür Vakfına yardımdan 200l
81. ’50.san’at yılı’ şöleni dolayısiyla Kültür Bakanlığı ödülü 200l
82.     “      “       “       “           “   Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ödülü 200l
83.     “      “       “       “           “   İ.T.Ü.  Rektörlüğünce ödül 200l
84. İstanbul Tabib Odası’nca “Meslekte   50.yıl plaketi 2002   
85. Gönül Tuna Musiki Derneğince “Üstün hizmet plaketi ....2002
86. Sameder “Sağlık Mensupları Derneğince”Meslekte 50. yıl ödülü  2002
87. Engürü Musiki  derneğince eserlerimden hazırlanan  konserden plaket 2003  
88. Kıbrıs Magosa’da Beste Yarışması Jüri Başkanlığı plaketi 2003
89. Yeditepe Üniversitesinde Ahenk Topluluğun hazırladığı YAVAŞCA’ya Saygı gecesinde plaket 2003
90. Şişhane Lions’ların davetiyle tertiplenen “Türk Müziğinde yozlaşma sebepleri” konulu konferans nedenıyle plaket 2003
91. İst.Türk Edebiyatı Vakfında (Musiki Akımları) konulu konferans nedeniyle Plaket 2003
92. Fırat Üniversitesi Rektörlüğünce Türk Musikisi Bölümünün hazırladığı konser ve Fahri Doktorluk tevcihi              
93. İ.T.Ü’de Kullanılan Form’lar konusunda Panel’de konuşma nedeni ile plaket   2003           
94. Çorum Valiliği himayesinde Çorum Belediyesine bağlı Çorum Korosu eşliğinde tertiplenen konser ve Çorum Belediyesince; saygı sembolu olarak Hemşerilik beratı tevcihi 2003
95. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün davetiyle, Üniversiteye bağlı T.S.M. Korosunun eserlerimden  oluşan konser nedeniyle plaket 2003
96. Galata Mevlevihanesi’de Acem Makamındaki  ayinin mutrıp,ayinhan ve semazenlerle icrası nedeniyle plaket 2003
97. Bursa Belediyesi’nce tertiplenen beste yarışmasında Jüri Başkanlığı nedeniyle plaket 2003
98. Berlin Konservatuarı’nın kuruluşunun 5. yıldönümü etkinliklerine destek nedeniyle plaket 2003           
99. TRT TV2 programında röportaj nedeniyle plaket 2003
100. 10. İst. Türk Müziği günlerinde verilen hizmet ödülü 2003
101. Küçükçekmece Musiki Derneği Özel Gala 2 konserine bestekar olarak 2003 plaket               
102. TRT TV5 Canlı sohbet nedeniyle plaket   02/11/2004 
103. Bilgi Üniversitesinde Konferans nedeniyle plaket    04/11/2004
104. Samanyolu TV de sohbet                 “            “         20/11/2004
105. TRT 1de Sohbet                               “            “         22/11/04
106. TRT Ankara Müzikli sohbet              “            “         29/11/2004
107.   “     TV2 de canlı yayın                   “            “          06/11/2004
108. Konya Selçuk Üniv.seminer             “            “         15-18/12/2004      
109. İ.T.Ü Dev.Konservatuarında konfe.  “           “          28/12/2004
110. TRT TV ınt A.Yavaşca belgeseli
111. Sakarya Üniversitesinde Konferans nedeniyle plaket        03/03/2005
112. Kanal  6. da öğrenclerle konser                 “              “        10/03/2005
113. Magazin SHOW’dan Hayat boyu onur ödülü                     14/03/2005
114. Göksu Rotaryenler’de sohbet nedeniyle plaket                 20/03/2005
115. Yıldız Teknik Üniv.’de    “           “              “                        24/03/2005
116. Kilis’de A.Yavaşcanın büst açılışı  “           “                       03-06/04/2005     
117. Çorum Belediye’si tarafından Fahri Hemşerilik beratı        11-14/05/2005
118. Çorum’dan ATV televizyon programına katılma                 12/05/2005
119. Ankara Kilis Yardımlaşma Derneğinde konser plaketi          20-22/05/2005      
120. TRT TV de Çinuçen Tanrıkorur için program yapımı plaketi   18/05/2005
121. Sıvas Belediye’since saygı gecesi nedeniyle plaket    24-29/05/2005
122. Radyo 4 de canlı program  nedeniyle plaket     20/05/2005
123. Kadıköy Belediyesi’nden yaşam boyu onur  ödülü   07/06/2005
124. Bodrum kalesinde Saygı gecesi  nedeniyle plaket   16/06/2005
125. Topkapı Sarayında Konser nedeniyle  plaket    20/11/005
126. Adana Öğretmenler Korosunda Konser ve Sohbet 30/11-06/12/2005
127. Kültür Bakanlığı Beste Yarışmasında Jüri Başkanlığı     15 - 22/12/2005
128. Aşiyan Musiki Derneği saygı gecesi nedeniyle plaket    03/01/2006 
129. Mersin Belediyesi Koservatuarında saygı gecesi  “02-05/03/2006
130. Taksim Roteryanlar Yavaşca’nın doğum günü için saygı gecesi plaket    2006
131. İst. Büyük Şehir Belediyesince Feshanede tertiplenen Panel  12/03/2006 
132. Ankara’da Gökçe Karataş Vakfı tarafından onur ödülü  22/03/2006
133. Boğaziçi Üniversite Korosu”Yavaşca 80 yaşında” kutlama konseri ve sohbet   27/03/2006
134. Hastane Dergisi tarafından  Tıp Bayramı nedeniyle hastane idareci doktorlar adıyla plaket   06/04/2006
135. İst. Dev. Türk Müziği Topluluğu’nun Dolmabahçe Sarayında Alaeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve plaket töreni 06/04/2006   
136. Küçükçekmece Musiki Dern. Erol Ünal yönetiminde AKM’de Dr.Alaeddin Yavaşca konseri ve  plaket töreni 04/06/ 006 
137. Küçükçekmece Musiki Derneği Erol Ünal yönetiminde Yeni Besteler 2006 nedeniyle  plaket  14/01/2007 
138. İbnülemin Mahmut Kemal hakkında Kubbe altında konferans 04/02/2007
139. CRR’de Doğan Dikmen İdaresinde Dr.Alaeddin Yavaşca’nın klasik eserlerinden oluşan konser 17/02/2007
140. Yeditepe Üniversitesi Konser Salonunda Mithat Özyılmazel idaresinde Dr.Alaeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser 18/02/2007
141. Trt (İstanbul-radyo) Doğan Dikmen’le radyo sohbeti 22/02/2007
142. Dr.Alaeddin Yavaşca’nın doğum günü sebebiyle Nazire Savran ve Bekir Ünlüataer tarafından verilen konser 25/02/2007
143. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından Fahri Doktora verilmesi 01/03/2007
144. TRT TV 2 de Sohbet Programı 06/03/2007
145. Trt (İstanbul –radyo) Doğan Dikmenle müzik sohbeti 07/03/2007
146. Ankara Eczacılar Derneği Tahir Aydoğdu yönetiminde Dr.Alaeddin Yavaşca eserleri konseri ve plaket 17/03/2007
147. Ankara Teknik Üniv.Mezunları derneğinde konferans 24/03/2007
148. Bursa Belediye Konservatuarı Erdinç Çelikkol yönetiminde Dr.Alaeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve plaket 08/04/2007
149. Beşiktaş Belediye’si tarafından İBB’nin onayı ile 42 yıldır oturmakta olduğu sokağa Prof. Dr.Alaeddin Yavaşca isminin verildiği tören 19/04/2007
150. Dr.Adnan Çoban yönetiminde Dr.Alaeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser 06/05/2007
151. Kilis YOYAV Derneği Kermes açılışı ve plaket 10/05/2007
152. İzmir Turgutlu Belediyesi Dr.Alaeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve plaket 18/07/2007
153. Kilis 7 Aralık Üniversitesinde açılış konferansı ve ilk ders verilişi 21/09/2007
154. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Aylin Şengün yönetiminde Dr.Alaeddin Yavaşca’ya Saygı Konseri ve plaket verilişi 19/10/2007
155. Almanya Berlin Türk Müziği Konservatuarında öğrencilere konferans 22/10/2007
156. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunun 20.yılında kurucusu olan Dr.Alaeddin Yavaşca’ya plaket töreni 26/11/2007
157. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Yahya Kemal Beyatlı’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla güftelerinden bestelenmiş konsere solist olarak katılması ve Rektör tarafından verilen plaket   02/12/2007
158. CRR’de Yahya Kemal Güftelerinden Bestelerinde Yavaşca etkinliği solist Alaeddin Yavaşca    05/12/2007 
159. Altunizade Kültür Merkezi’nde “Yaşayan Besteciler” serisinde Alaeddin Yavaşca’ya Saygı gecesi Panel ve  İbrahim Şirin’in hazırladığı Yavaşca eserlerinden örnekler 14/12/2007
160. Kültür Ocağı Vakfı’nın hazırladığı Besteden İcraya Türk Musikisinin zirvelerine uzanan bir başarı öyküsü Alaeddin Yavaşca adına yapılan etkinlik 29/12/2007
161. Kubbealtı Vakfınca hazırlanan sohbet toplantısında  Musikimizle ilgili düşünceler hakkında  Osmanlı ve Musiki konulu sohbet 12/01/2008
162. Bursa Devlet Korosu’nun Sadettin Kaynak ölüm yıldönümü programına danışman olarak Alaeddin Yavaşca’nın katılımı 06/02/2008 
163. İzmit Büyükşehir Musiki Derneği’nin Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konseri ve plaket. 26/04/2008
164. Tevfik Soyata Yönetiminde DSİ Türk Müziği Korosu tarafından verilen Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve plaket. 02/05/2008 
165. Yıldız Teknik Üniversitesi “Cumhuriyet Korosu”nun Alâeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser. 06.05.2008
166. İzmir Turgutlu Belediyesi Korosu Şef. Halil İbrahim Yüksel yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve plaket. 03/09/2008
167. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun Aylin Şengül idaresinde İstanbul Yeditepe 
Üniversitesi’nde verilen konsere solist olarak katılım ve Sadettin Kaynak’ın Atatürk için bestelediği Evcara eserinin icrası. 31/10/2008
168. Barış Manço Kültür Merkezi’nde Kadıköy Belediyesi’nce tertiplenen konferansla “Atatürk” konulu sohbet.  05/11/2008
169. Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuarı Arşiv Bölümüne İsim verilmesi, Yavaşca eserlerinden oluşan konser, konservatuar öğrencileriyle sohbet ve Afyon Valisi Haluk İmga tarafından verilen Plaket. 27-28 Kasım 2008
170. TRT 2 ‘de Müzik dalında verilen 2008 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü için Haşmet Topaloğlu tarafından hazırlanan “Kültür Sanat”programında canlı sohbet. 05/11/2008
171. TRT 2 ‘de Müzik dalında verilen 2008 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü için“Göz Önünde” programında canlı sohbet. 30/11/2008 
172. 29 Ekim 2008 tarihinde verilen Müzik dalında 2008 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü töreni. 04/12/2008
173. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla Haliç Üniversitesi tarafından verilen plaket ve Alâeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser.  24/12/2008
174. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla İTÜ Konservatuarı tarafından verilen plaket. 25/12/2008 
175. Bahçeşehir Musiki Derneği'nin Cengizhan Sönmez Yönetiminde Alâeddin Yavaşca 60.Sanat Yılı konseri ve plaket. 24/01/2009
176. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla Kilis Vakfı tarafından verilen plaket ve Kilis Valisi Nevzat Ayvaz tarafından verilen ödül resmi. 25/01/2009 
177. İTÜ tarafından “Fahri Doktor” ünvanı verilmesi. 10/02/2009 
178. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla İstanbul Erkek Lisesi tarafından verilen plaket. 12/02/2009
179. Atatürk’çü Düşünce Derneği’nin Kadıköy’de düzenlemiş olduğu konferansta “Atatürk’ün Türk Müziğine bakışı” ile ilgili sohbet. 21/02/2009 
180. Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından Fahri Doktora verilmesi. 14/03/2009
181. Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2009-2010 Akademik Yılı Açılışı 16/10/2009
182. GAGİAD (Gaziantep Genç  İşadamları Derneği) ‘nin  ” Sanat” dalında yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde vermiş olduğu ödül. 16/10/2009
183. 10 Kasım Atatürk'ü anma dolayısiyle Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Nuriye Eracar yönetiminde yapılan 
 "Atatürk ve Mûsıkî" adlı sohbet. 10/10/2009
184. Kültür Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun Hz. Mevlana’yı anma 736.vuslat yıldönümü  etkinlikleri çerçevesinde Güftesi Mevlana’ya Bestesi Yavaşca’ya ait Acem Ayin-i şerif’in icrası ve Plaket 17/12/2009
185. Yeditepe Üniversitesi’nde Şef Adnan Mungan Yönetiminde  Dostlar Mûsıkî Topluluğu’nun Yavaşca’ya  Saygı Konserinde  Plaket  31/01/2010
186. Miami-Pompana Beach-Ft.Landerdale’de Yavaşca’nın İ.Ü.Tıp Fakültesi 1950-51 mezunu arkadaşlarının Türk Musıkisi çalışmaları ve çeşitli faaliyetlerde bulunma maksadıyla yapmış oldukları “Türk Evi” nin açılışı; açılıştan sonra koronun konseri, söyleşi ve Yavaşca’nın vermiş olduğu mini konser. 14/02/2010
187. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin  Senatosunun aldığı kararla 2010 yılını "Prof.Dr. Alaeddin YAVAŞCA Yılı" ilan etmesi.24/02/2010
188. TRT’’nin Yavaşca için yapmış olduğu  2 adet CD’nin Trt Müzik Dairesi Başkanı Deniz  Çakmakoğlu tarafından doğum gününde takdimi.01/03/2010
189. TRT Müzik’te Şef Vahit Anadolu yönetiminde canlı yayınla Yavaşca’nın doğum günü dolayısıyle verilen konser ve konser sonrası kokteyl.  01/03/2010
190. TRT Nağme’de  Yavaşca’nın katıldığı doğum günü  sebebiyle yapılan program. 05/03/2010
191. Harbiye-Ramada Otel’de  Onursal Başkanı olduğu Kilis Vakfı tarafından düzenlenen “Alâeddin Yavaşca’ya Saygı Gecesi”nde İstanbul Valisi Muammer Güler’in verdiği Onur Plaketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk tarafından verilen plaket.08/03/2010
192. Elazığ Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı Korosu'nun Şef Dr. H.Cihat Örter'in bestelediği ve yönettiği "Alâeddin Yavaşca Senfonisi" ayrıca Şef  Yrd.Doç. Güldeniz Ekmen Agiş yönetiminde "Alâeddin Yavaşca Eserlerinden Seçmeler" konserlerinin icraları.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Feyzi Bingöl'den Plaket.      
 08/04/2010 
193. K.çekmece Musiki Derneği tarafından Şef Erol Ünal yönetiminde Yeni Besteler 2009 nedeniyle  verilen plaket. 18/04/2010
194. YOYAV Kilis şubesinin 2010 yılı Kermes açılışı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla ilan edilen “2010 Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Yılı” etkinlikleri kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile YOYAV  işbirliği çerçevesinde verilen “Vakıf ve Vakıf  İnsan Ödülü” ve “Vakıf ve Vakıf İnsan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca” konulu toplantı.03/06/2010
195. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı verilen plaket. 04/06/2010
196. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla ilan edilen “2010 Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Yılı” etkinlikleri kapsamında Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’ya Rektör Prof.Dr. İsmail Güvenç tarafından “Onur Ödülü”verilmesi.04/06/2010
197. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda “2010 Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Yılı”
etkinlikleri kapsamında Kilis Mûsıkî Derneği eşliğinde Solist Arzu Şahiner tarafından Yavaşca eserlerinden oluşan konser, “İİBF Alâeddin  Yavaşca Özel Sayısı”nın Vali Turhan Ayvaz tarafından takdimi ve  Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça tarafından verilen“Atatürk ve Musiki” konulu konferans.04/06/2010
198. Kilis Valiliği,Kilis Milletvekili Hasan Kara ve Konya Milletvekili  Sami Güçlü'nün aday göstermeleri sonucu Sanat dalında yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı TBMM Başkanlığı'nca verilen "2010 TBMM Üstün Hizmet Ödülü". 15/07/2010
199. Bursa Büyükşehir Belediyesi -Kültür A.Ş. ve Sanat Yönetmenliğini Cüneyt Bayraktar'ın yaptığı Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu  işbirliğiyle "Üstadlara Saygı Programı" çerçevesinde, Kültür A.Ş.Sanat Yönetmeni Barış Güleç'in anlatımında gerçekleşen "Konser-Söyleşi" ve Plaket.(Solistler:Filiz Bayraktar ve Hakan Özlev)15/10/2010
200. İstanbul-Şişli Osmanoğlu Hastanesi'nin "Geleneksel Lâleli Gecesi" etkinlikleri kapsamında verilen "Atatürk ve Mûsıkî" adlı konferans ve Hast.Yön.Kurulu Başkanı Dr. Salih Osmanoğlu adına verilen Plaket. 03/11/2010
201. Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıldönümü dolayısıyle YOYAV ve Kilis Yardımlaşma Derneği’nin Ankara'da  ortaklaşa düzenledikleri  kutlamada YOYAV tarafından Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’ya  verilen şükran plaketi. 07/12/2010
202. İçinde bulunduğumuz yılın Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Senatosu’nun aldığı kararla ilan edilen “2010 Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca Yılı” olması dolayısıyla Akatlar Kültür Merkezi'nde;Ayten Yavaşca tarafından eşi ile beraberliklerinin 50.yılı şerefine proje ve organizasyonu kendisine ait olan,Beşiktaş Belediyesi'nin "Ustalara Saygı" ve Kilis Vakfı'nın gelenekselleştirdiği "Alâeddin Yavaşca'ya Saygı" adları altındaki katkılarıyla:Yavaşca şiirlerinin Ebru ve Hat sanatı ile birleştirilerek gerçekleştirilen sergi, Nuriye Eracar'ın sunuculuğunda Yavaşca'yı dostlarının anlattığı konuşmalar ve Nesrin & Çetin Körükçü’nün Haliç Üniversitesi öğretim görevlileri vede öğrencilerinin sazları eşliğinde gerçekleştirdiği mini konser. (Etkinlik sonrası Ayten Yavaşca, Dr.Semra Özgün ve Sinan Sipahi'nin yayına hazırladığı Bakırköy Mûsıkî Konservatuarı Vakfı'nın desteğiyle basılan Yavaşca’nın 102 şiirinin yer aldığı kitap ile Sinan Sipahi'nin arşiv çalışmalarından hazırladığı, birinde güftelerinin kendisine birinde de eşi Ayten Yavaşca’ya ait olan Alâeddin Yavaşca'nın seslendirdiği 2 cd dağıtılmıştır) 20/12/2010
203. Sadeddin Kaynağ'ın ölümünün 50.yılı dolayısiyle Yavaşca'nın onur konuğu olarak katıldığı Rize-Derepazarı Kaymakamı Ali İkram Tuna'nın öncülüğünde ve Rize valiliğince de desteklenerek düzenlenen etkinlikte:Kaynağ'ın isminin baba memleketi olan Derepazarı'nda bir bulvara verilmesi,Rize İ.Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Yavaşca'nın konuşmacı olarak katılması ve Rize Valisi Seyfulah Hacımüftüoğlu tarafından verilen Plaket.(Etkinlik çerçevesinde TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçıları Güler Basu Şen ve Sefer Karabük tarafından Sadettin Kaynak eserlerinden oluşan konser verilmiştir. 03/02/2011
204. Kanal 24 de Dr. Adnan Çoban'ın Sadeddin Kaynak'ın ölümünün 50 yılı dolayısıyla hazırladığı "Bizden Nağmeler" adlı programa katılım. 20/02/2011
205. Eserlerinin telif haklarını da içeren mirasını vasiyet yolu ile TEGV’e bağışlaması dolayısiyle TEGV tarafından Yapı Kredi Bankası ve İBB desteğiyle CRR Konser Salonunda düzenlenen konser sonrası TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç adına İnan Kıraç tarafından verilen plaket.Nuriye Eracar'ın sunuculuğunu yaptığı konserde Dr.Adnan Çoban,Adnan Mungan, Çetin Körükçü, Çiğdem Yarkın,Güzin Değişmez,Mustafa Doğan Dikmen,Münip Utandı ve Nesrin Körükçü solist ve korist olarak yer aldılar.Konser sonrası TEGV ve Yapı Kredi Bankası tarafından gece için dağıtılmak üzere basılan Ayten Yavaşca, Dr.Semra Özgün ve Sinan Sipahi tarafından yayına hazırlanan Yavaşca'nın "Gönülden Gönüle" adlı güfte kitabı ve Sinan Sipahi'nın hazırladığı "Güftelerinde Besteleriyle Alaeddin Yavaşca adlı CD ve Allaeddin Yavaşca adına özel olarak bastırılan posta pulu dağıtılmıştır.Ayrıca Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı M.Yahya Efe ve YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş Yavaşca'ya şükran plaketi vermişlerdir.01/03/2011
206. Kanal 24’te Dr. Adnan Çoban'ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Bizden Nağmeler" adlı programa katılım. 13.03.2011
207. 14 Mart Tıp bayramı dolayısıyla İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Bilgin Saydam’ın İstanbul Üniversitesi'nin 184.kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında verdiği plaket. Dr. Adnan Çoban'ın verdiği mini konser.14.03.2011 
208. TRT Müzik Kanalında Faruk Salgar ve Ayşe Engin Aslanca'nın  Sunduğu "Radyo Günleri"programına katılım. 
05.04.2011
209. Eskader (Edebiyat Sanat Ve Kültür Araştırmaları Derneği) Tarafından “Türk Müziğine Katkılarından Dolayı” verilen "Üstün Hizmet Ödülü" 16.04.2011
210. Kurucuları arasında Av.Cemâleddin Yavaşca’nın da bulunduğu İlim Yayma Vakfı'nda İ"bnü’l Emin Mahmut Kemal İnal"hakkında verilen konferans ve İlim Yayma Vakfı'na bağlı İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal yurdu öğrencileriyle yapılan sohbet.Konferans sonrası Vakıf Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından plaket verilmiştir.18/04/2011
211. Eskişehir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu'nun Şef Hilal Dürüktaş yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden verdiği konser ve Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İlhan Özgüneş tarafından verilen plaket.Not: Ayten ve Alaeddin Yavaşca ile beraber yapılan "Konser-söyleşi" 28/05/2011 
212. Kilis Alâeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı. 08/05/2011  
213.  Kanal 24 de Dr. Adnan Çoban'ın sunduğu "Bizden Nağmeler" adlı programın 100.süne katılım. 24/12/2011
214. İstanbul-Şişli Osmanoğlu Hastanesi'nin etkinlikleri kapsamında Ayten Yavaşca anlatımında Yavaşca şarkılarının hikayesi ve eserlerle ilgili Dr.Adnan Çoban tarafından verilen konser.Konser sonrası Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih Osmanoğlu tarafından verilen Plaket. 04/01/2012
215. İstanbul Şişli Osmanoğlu Hastanesi'nin etkinlikleri kapsamında Ayten Yavaşca anlatımında Yavaşca şarkılarının hikayesi ve eserle ilgili Dr. Adnan Çoban tarafından verilen konser. Konser sonrası Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih Osmanoğlu tarafından verilen plaket. 04/012012
216. Marmaris Mûsıkî Derneği'nin Şef Nilgün Kale yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden vermiş olduğu konser ve dernek adına Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız tarafından verilen plaket. Nt: Ayten Yavaşca bazı şarkıların hikayelerini anlattığı gecede Alâeddin Yavaşca da Sadeddin Kaynak-Atatürk tanışmasını anlatarak katkıda bulundu.11/01/2012
217. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından "Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan için düzenlenen "Ölümünün 40.yılını Anma    Toplantısı"na "İbnülemin Mahmut Kemal İnal meclisinde Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil ve Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail    Gürkan" başlığı ile konuşmacı olarak katılım. 29/02/2012
218. TEGV tarafından Yavaşca'nın doğum günü için Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde yapılan "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'ya Saygı Konseri". Kokteylle başlayan etkinlik konser sonrası TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç adına İnan Kıraç tarafından verilen plaketle sonlanmıştır.Gecede TEGV tarafından Kilis'te bu yıl içinde açılacak olan "Ayten ve Alâeddin Yavaşca Eğitim Birimi"için İnan Kıraç'ın 800 Kilis'li çocuğun eğitimine katkıda bulunmuştur.Gecede ayrıca diğer bağışcılar da 800 Kilis'li çocuğun eğitimine katkıda bulunmuşlardır.01/03/2012
219. Kurucuları arasında bulunduğu İTÜ TMDK'da konservatuar öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından düzenlenen doğum günü, ayrıca adı verilen,kendisine çalışma odası olarak tahsis edilen "Alâeddin Yavaşca odası"nın konservatuar müdürü Prof. Dr. Cihat Aşkın tarafından doğum günü armağanı olarak düzenlenmesi. 02/03/2012    
220. Haliç Üniversitesi Konsevatuarı Öğretim elemanları ve Öğrencilerinin "Prof.Dr. Alâeddin Yavaşca Eserlerinden Seçmeler" adı altında verdikleri konser, Haliç Üniversitesi Öğretim görevlileri;Pınar Somakçı, Haruz Gürbüz, ve Ali Akaçça'nın çıkarmış oldukları Alâeddin Yavaşca'nın saz eserlerinin icra edildiği"Rüya" adlı albümün tanıtımı ve Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A.Sait Sevginer tarafından verilen plaket.15/03/2012
221. Kurucuları arasında bulunduğu Mûsıkî Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından verilen 30.yıl plaketi. 24/03/2012
222. Kurucuları arasında bulunduğu İTÜ TMDK' da vermiş olduğu "Türk Mûsıkîsi'nin Batı Müziğine Etkileri" adlı konferans.03/04/2012
223. Marmaris Mûsık'ı Derneği ve Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği TSM Koro'sunun şef Celal Özçelebi yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden vermiş oldukları "Konser-Söyleşi" ve plaket. 17/04/2012
224. Yoyav Kilis şubesinin 2012 yılı Kermes açılışına katılım ve plaket. 10/05/2012
225. TRT Nağme'de Dilek Demirbilek Topçu'nun sunmuş olduğu "Stüdyo İstanbul" programına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından editörlüğünü Sinan Sipahi'nin yaptığı "Alâeddin Yavaşca" kitabının tanıtımının yapıldığı programa Ayten Yavaşca ve Sinan Sipahi ile katılım.03/05/2012
226. T.C.Mardin Valiliği tarafından "Kültür ve Mûsıkî Sohbetleri" adı altındaki etkinliğe katkı sağlamak amacıyla Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde verilen "Atatürk ve Mûsıkî" adlı konferans ve Vali Turhan Ayvaz tarafından verilen plaket. 11/05/2012  
227. TRT Müzik "Radyo Günleri Programına Ayten Yavaşca ile beraber katılım.16/05/2012
228. Doğuş Üniversitesi'nin " Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'ya Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı İ.Doğu Gözaçan tarafından verdiği "Doğuş Üniversitesi Onur Ödülü".Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi’nde" düzenlenen gecede " Doğuş Üniversitesi Gelişim Orkestra ve Korosu" Şef Mehmet Salkım yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden "Bahara Merhaba Konseri" adı altında bir konser vermiştir.17/05/2012
229. Kilis Kültür ve Turizm  Müdürlüğü tarafından Kilis Alâeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde Ayten Yavaşca'nın hazırladığı Yavaşca şiirlerinin Ebru ve Hat sanatı ile birleştirilerek elde edilen tablolardan gerçekleştirilen sergi ve Kilis Valisi Süleyman Kapsız tarafından 62. Sanat Yılında kültürümüzün yaşatılması adına Türk Müziğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı  verilen plaket. Gecede Kilis Mûsıkî Cemiyeti  tarafından Alâeddin Yavaşca'nın eserlerinden oluşan bir konser verilmiştir.13/12/2012
230. Kilis Kültür ve Turizm  Müdürlüğü tarafından Kilis Alâeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde Ayten Yavaşca'nın hazırladığı Yavaşca şiirlerinin Ebru ve Hat sanatı ile birleştirilerek elde edilen tablolardan gerçekleştirilen sergi ve Kilis Valisi Süleyman Kapsız tarafından 62. Sanat Yılında kültürümüzün yaşatılması adına Türk Müziğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı  verilen plaket. Gecede Kilis Mûsıkî Cemiyeti  tarafından Alâeddin Yavaşca'nın eserlerinden oluşan bir konser verilmiştir.13/12/2012
231. Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce düzenlenen "Van İçin Bir Şarkı Bestele" TSM yarışmasında Jüri Başkanlığı. 25/12/2002
232. Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl farklı alanda verilen ve bu yıl teması "Türk Müziği" olan "17. Aydın Doğan Ödülü" Seçici Kurul Başkanlığı. Ödül Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Türk Mûsıkîsi Vakfı'na verilmiştir.07/02/2013
233. Alâeddin Yavaşca'nın eserlerinin icra edildiği, Mehmet Barlas ve Oğuz Çetinkaya'nın yapıp sunduğu "Makam Farkı" programına katılım.09/02/2013
234. Moderatörlüğünü Yeşim Çoban'ın yaptığıi İTÜ TMDK Öğretim görevlileri ve öğrencilerine verilen soru-cevaplı Türk müziğinde beste biçimleri ve kompozisyon konulu konferans. 20/02/2013                                                                 
235. Trt Nağme'de Yapımcılığını Nebahat Konuyılmaz, spikerliğini Dilek Demirbilek Topçu'nun yaptığı 2 bölüm süren "Gönül Ustaları" programına katılım.23/02/2013-02/03/2013
236. TEGV tarafından Yavaşca'nın doğum günü için Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde yapılan "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'ya Saygı Konseri". Kokteylle başlayan etkinlik konser sonrası TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç adına İnan Kıraç tarafından verilen plaketle sonlanmıştır.01/03/2013
237. Haliç Üniversitesi Konservatuarı öğretim görevlileri ve öğrencilerinin Yard. Doç. Çetin Körükçü şefliğinde düzenlediği "Alâeddin Yavaşca Eserleri" konseri ve Rektör Prof. Dr. A.Sait Sevgener tarafından verilen plaket. 06/03.2013
238. Enver Baysan tarafından CNN Türk'te yayınlanan "Aykırı Sorular" programına katılım. 09/03/2013
239. İTÜ TMDK Bised tarafından 14 Mart  Tıp Bayramı dolayısıyla İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "  Dr. Adnan Yavaşca'nın solist olarak katıldığı "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Besteleri" nden oluşan konser ve İTÜ Rektör Yardısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın tarafından verilen plaket. 14/03/2013
240. Mustafa Doğan Dikmen'in hazırlayıp sunduğu Trt Nağme'de yayınlanan "Mûsîkiye Dair" programına Ayten Yavaşca ile katılım.(Not: Mart ayındaki 03,10,17,24,31 tarihlerindeki 5 program da Alâeddin Yavaşca2ya aittir) 17/03.2013-24/03/2013
241. Akadlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen  sunuculuğunu Nuriye Eracar'ın yaptığı Şef Yard. Doçent Çetin Körükçü yönetiminde İleri Türk Müziği Konservatuarı Korosu'nun "Alâeddin Yavaşca Şarkıları" konseri ve Plaket. 20/03/2013
242. TRT TÜRK'te  Doğan Hızlan ve Semih Gümüş'ün yönetimindeki "Açık Şehir" programına katılım. 21/03/2013
243. TRT'nin Şef Mustafa Doğan Dikmen yönetiminde düzenlediği 70. sanat yılında "Alâeddin Yavaşca Özel 
Konseri" . Şişli Belediyesi Kültür Merkezi Tarihi Kent Sineması Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Trt tarafından hazırlanan plaket İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kültür Eski bakanı İstemihan Talay ve Trt İstanbul Radyosü Müdürü Sebahattin Kahraman tarafından verildi. 22/03/2013
244. TRT'nin Şef Mustafa Doğan Dikmen yönetiminde düzenlediği 70. sanat yılında "Alâeddin Yavaşca Özel Konseri" . Şişli Belediyesi Kültür Merkezi Tarihi Kent Sineması Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Trt tarafından hazırlanan plaket İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kültür Eski bakanı İstemihan Talay ve Trt İstanbul Radyosü Müdürü Sebahattin Kahraman tarafından verildi. 22/03/2013
245. İnternationale  Bach Academie Stuttgart, Johann-Sebastian-Bach Salonu’nda Melihat ve Necip Gülses’le beraber verilen konser. Konser sonrası Eyalat Başbakanı  Dr. Nils Schmid adına eşleri Tülay Schmid tarafından teşekkür  plaketi verilmiştir.13/04/2013
246. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde İzmir Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi TSM Korosu'nun Şef Engin Karadağ tarafından verilen "70. Sanat Yılında Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca" konser ve plaket. 25/04/2013
247. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Bilecik Belediye'si tarafından "Şiirin ve Şarkıların Sultanları" adı altında Parantez Müziğe hazırlattırılan 2 adet cd nin tanıtımına "Onur Konuğu" olarak katılımdan dolayı verilen plaket. 29/04/2013 
248. CRR Konser Salonu’nda gerçekleşen şefliğini Yeşim Altınel Çoban’ın, solistliğini Dr. Adnan Çoban’ın yaptığı "70. Sanat Yılında Alâeddin Yavaşça" konseri ve T.C. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mansur Topçuoğlu tarafından verilen plaket. 27/10/2013
249. İstanbul TİM Show Center Merkezinde "Dünya Kardeşlik Birliği Mevlâna Yüce Vakfı" tarafından düzenlenen: "Bir doktor ve bilim insanı olarak verdiği hizmetin çok ötesine geçen müzisyen ve besteci kimliği ile Türk Sanat Müziği alanında verdiği eserler, gönül otoritesi ile sarmaladığı hocalığı, yüzlerce öğrenciyi yetiştirmiş olması nedeni ile müzik dalında verilen 'Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı' ödülü. 01/11/2013
250. Sarkuysan A.Ş. tarafından "Üretime geçişlerinin 38.yılı"nda "Mûsıkîmizin ustası, örnek bilim ve müzik adamı ve Devlet Sanatçısı" sıfatıyla verilen plaket ve Sarkuysan Türk Müziği Korosu'nun Alâeddin Yavaşca eserlerinden vermiş olduğu konser. 21/12/2013
251. Kilis Valisi Süleyman Tapsız tarafından Kilis'e yaptığı hizmetlerden dolayı verilen plaket. 03/02/2014 
252. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle Pera Müzesi Oditoryumu’nda Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban sanat yönetmenliğinde ve Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen ve Güler Basu Şen'in misafir solist olarak katıldığı Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın doğum günü özel saygı konseri.Kokteylle başlayan etkinlikte konserden sonra geceye katılan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak tarafından Alâeddin ve Ayten Yavaşca’ya  fotoğraflarından esinlenerek yapılan özel dokuma halıyı takdim etti.Gece TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç adına İnan Kıraç tarafından verilen plaketle sonlanmıştır.01/03/2014
253. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen “Yılın Hekimi” ödüllerinin verildiği İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Prof. Dr. Semal Bilsel Konferans Salonu’nunda gerçekleşen etkinlikte Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’ya, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Selami Albayrak tarafından verilen müziğe ve sanata yaptığı katkılar nedeniyle “Yılın Hekimi” ödülü. 11/03/2014
254. Küçükçekmece Belediyesi ve Fatih Sultan Memhmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Meşk Zincirinde Son Halka Alâeddin Yavaşca" konferans-konser etkinliğinde Alâeddin Yavaşca'nın vermiş olduğu "Hammâmizâde İsmail Dede Efendi konferansı ve Konferans sonrası Necmettin Yıldırım tafından gerçekleştirilen "Alâeddin Yavaşca Şarkıları" konseri.Etkinlik sonrası K.Çekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay tarafından verilen Plaket. 15/03/2014
255. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Prof. Dr. Hatice Selen Tekin ve Özge Zeybek'in solist olarak katıldığı "Alâeddin Yavaşca Eserleri" konseri. Alâeddin Yavaşca ile sohbet-konser şeklinde geçen ve eserlerle ilgili hikayelerin Ayten Yavaşca tafından anlatıldığı etkinlik sonrası SAÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken tafından verilen plaket.09/04/2014
256. Şefliğini Çiğdem Yarkın'ın yaptığı Aygaz-Opet Türk Müziği Korosu tarafından Koç Allianz Altunizade Konser Salonu'nda yapılan  "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Özel Konseri". Kokteylle başlayan etkinlik konser sonrası Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu tarafından verilen plaketle sonlanmıştır.06/06/2014
258. Bodrum Belediye Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ulusal Türk Müziği Genç Yetenekler Ses Yarışması” finaline ‘Jüri Başkanı’ olarak katılım. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadan tarafından verilen plaket. 28/09/2014
259. TRT Müzik Dairesi tarafından düzenlenen Şef Özgen Gürbüz’ün yönettiği TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyosu TSM Ses-Saz sanatçılarının katıldığı TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan “Alâeddin Yavaşca Besteleri” konseri ve verilen plaket. 02/11/2014 
260. TRT Türk kanalında yayınlanan Özcan Ünlü tarafından hazırlanan 11 kahvesine katılım ve Yaprak Sayar tarafından  Alâeddin Yavaşca bestelerinin icrası. 30/1172014 
261. Kanal 24'te yayınlanan Elif Güreşci tarafından hazırlanan "Elifname" programına beraberliklerinin 55. yılı münasebetiyle Ayten Yavaşca ile katılım ve Alâeddin Yavaşca bestelerinin Elif Güreşci tarafından icrası. 28/12/2014
262. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Konservatuarı tarafından şef Osman Akpınar'ın şefliğinde düzenlenen "Alâeddin Yavaşca Konserİ"  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan tarafından verilen ödül. 26/12/2014
263. Trt Nağme Ahmet Kadri Rizeli tarafından sunulan Rizeli kardeşler tarafından gerçekleştirilen "Beşi Bir Yerde" programına Ayten Yavaşca ile katılım. 16/01/2015  
264.  Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle Pera Müzesi Oditoryumu’nda Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında ve Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen,  Güler Basu Şen. Bekir Ünlüataer ve Çiğdem Yarkın'ın misafir solist olarak katıldığı Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın doğum günü özel saygı konseri.Kokteylle başlayan etkinlikte konserden sonra geceye katılan Berlin Türk Müziği Konservatuarı müdiresi Halime Karademirli Alâeddin ve Ayten Yavaşca’ya  Berlin Konservatuarı ile çektirdikleri ve öğrencileri tarafından imzalanan  fotoğrafı takdim etti.Etkinlik TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç adına İnan Kıraç tarafından Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı ikonik eseri "Kaplumbağa Terbiyecisi"nin  tıpkı basımının verilmesi ile sona erdi .01/03/2015
265. Yaşayan tek kurucusu bulunduğu İTÜ Devlet Konservatuarı kuruluşunun 40. yılını Alâeddin Yavaşca'nın 89. yaş günü sebebiyleİTÜ Maçka G anfisinde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarfından gerçekleştirilen etkinlik. 01/03/2015
266. İstanbul Eczacı Odası Türk Müziği Topluluğu'nun Şef Ahmet Kadri Rizeli yönetiminde verdiği "Alâeddin Yavaşca Onur Gecesi" konseri ve verilen plaket. 03/03/2015
267. Şef A.Muhtar Küçükkömürcü yönetimindeki "Onursal Üyesi" bulunduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Mûsıkîsi Korosu'nun düznlemiş olduğu "Alâeddin Yavaşca Şarkıları"nın icra edildiği Bahar Konseri. Etkinlikten sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin tarafından onurlandırılma ve  Şef ve başkan A. Muhtar Küçükkömürcü tarafından verilen plaket. 01/04/2015
268. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından 5-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında  Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak'ın Onursal Başkanlığında, Doç. Dr. Nesrin Feyzioğlu organizesinde gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe Türk Mûsıkîsi'nin Üretim, Aktarım ve Öğretim Sorunları" "ÇALIŞTAY''ına 'Onur Konuğu' olarak katılım.  Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Oturumu adı altında Gelenekten Geleceğe Türk Sanat Mûsıkîsi  konulu bir oturumun da düzenlendiği Çalıştay'da Alâeddin Yavaşca'ya katkılarından dolayı verilen plaket. 05/05/2015
269. Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu tarafından Türk Sanat Müziği alanında verilen "Yılın Onur Ödülü". 08/05/2015 
270. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın 40. kuruluş yıldönümünde yaşayan tek kurucu yönetim kurulu üyesi olması münasebetiyle rektör  Prof. Dr. Ali Fuat Aydın tarafından verilen plaket. 12/05/2015
271. Kırklareli il Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık camiasına katkılarından dolayı Kırklareli Valisi Esengül Civelek tarafından verilen plaket. 13/05/2015
272. Karaköy Rotary Kulübü'ne verilen "Atatürk ve Mûsıkî" konferansı ve Karaköy Rotary Kulubü 2015 - 16 Dönem Başkanı Yaşar Taşkıran tarafından verilen plaket. 22/10/2015
273. Küçükçekmece Belediyesi, Fatih SUultan Mehmet  Vakfı Üniversitesi (FSMVÜ), Medeniyetler İttifakı Enstitüsü bünyesinde düzenlenen 14 Kasım 2015 tarihinde üç oturumla gerçekleşen "ULUSLARASI ALÂEDDİN YAVAŞCA SEMPOZYUMU".   Etkinlik akşamı  Mustafa Doğan Dikmen, Cennet Kültür Merkezi' nde Alâeddin Yavaşca'nın eserlerinden gerçekleştirdiği konser ve Başbakanlık Başdanışmanı ve Medeniyetler İttifakı Eşgüdüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlıga tarafından verilen plaket.   14/11/2015
274. TRT Nağme'de Alâeddin Yavaşca'nın eserlerinden oluşan Talat Er ve Pelin Yüzlüer'in sunduğu Melda Kuyucu'nun konuk sanatçı olarak katıldığı canlı yayın programına  Ayten Yavaşca ile katılım.
275. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun organizesinde Trakya Üniversitesi'nin destekleriyle "24 Kasım Öğretmenler Günü" sebebiyle düzenlenen etkinliğe "Onur Konuğu" olarak katılım ve Edirne Valisi Dursun Ali Şahin tarafından onurlandırılma. Üniversitenin konservatuar salonunda gerçekleşen etkinlikte; Murat Bağdatlı Sanat Yönetmenliğindeki Edirne Devlet Türk Müziği, Halil Erseven'in solistliğinde Alâeddin Yavaşca'nın eserlerinden verilen konser. 24/11/2015
276. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Mensupları  Şef Gönül Paçacı  yönetimdeki icra heyetinin "Meşk silsilesi" olarak verdiği konsere onur konuğu olarak katılım ve üniversite yönetimi tarafından Alâeddin Yavaşca'ya verilen şilt. 01/12/2015
277. Sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Murat Salim Tokaç'ın yaptığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun "Alâeddin Yavaşca Eserleri" adı altında Altunizâde Kültür Merkezi'nde verdiği konser. 10/12/2015
278. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı sebebiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı(GAGEV) tarafından Gaziantep'in tanıtımına verdiği katkıdan dolayı Alâeddin Yavaşca'ya  verilen onur ödülü. 25/12/2015
279. Mal varlığını ve eserlerinin telif hakkını eşi Ayten Yavaşca ile birlikte bağışladığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla 90. Yaş dolayısıyla CRR Konser salonunda yapılan kutlama. Sunuculuğunu Mustafa Yolaşan'ın yaptığı gecede Adnan Mungan, Bekir Ünlüataer, Demet Gürsoy, Dilek Türkan ve Münip Utandı ile Ahmet Özhan'ın solist ve korist olarak, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun genç sesleri korist ve bir kısım saz sanatçılarının katılımıyla Yavaşca'nın eserlerinden verilen konser. Kilis Valisi Süleyman Tapsız Bey Yavaşca'nın evinin gravür çalışmasını Yavaşca'ya verdiği gecede TEGV adına İnan Kıraç ve Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk tarafından verilen plaketler. 01/03/2016
280. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Melihat Gülses tarafında 90. yıl sebebiyle verilen "Büyük Çınarın Gölgesinde Alâeddin Yavaşca Eserleri" konseri ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından verilen plaket. 04/03/2016
281. TRT Müzik kanalında 90. yıl vasıtasıyla Özgen Gürbüz'ün şefliğinde Ankara, İstanbul ve İzmir Radyo sanatçıları tarafından verilen konser ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi tarafından verilen plaket. 13/04/2016
282. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde programında sunuculuğunu Jale Şengün'ün yaptığı ve solist olarak Aylin Şengün Taşçı ve Gediz Çoroğlu katıldığı "Bir Fincan Kahve" programında Alâeddin Yavaşca eserlerinden verilen konser. 26/04/2016
283. Güç birliğine ilk Adım (GBİAD) tarafından Taksim CVK Basphorus Oteli'nde yardım maksatlı düzenlenen geceye katılım ve verilen plaket. 04/0572016
284. Anneler günü dolayısıyla şefliğini Oğuz Karlı'nın yaptığı Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen "Alâeddin Yavaşca Besteleri" konseri ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı tarafından verilen plaket. 08/05/2016

Biyografi-2

ALAEDDİN YAVAŞCA
Hasan Oral ŞEN


Alaeddin Yavaşca, Türk Musikisi'ni konu alan kendisi ile ilgili bir şey ortaya konduğunda; musikimize sevdalı oluşundan mı,  tevazuundan mı, yoksa bu yüce sanata hizmet etmişlerin çoğu zaman unutulmuş olmalarından mı bilinmez, her zaman şunu söylemiştir:"Bir sanatkarın hayattayken bu derece vefalı, kadirşinas, fedakar dostlara sahip olması en büyük bahtlılıktır."

İşte sevgili hocamıza aynı şeyleri tekrar ettirecek bir çalışma daha musiki severlerin beğenilerine sunulmaktadır.

Musikimizin geçmişten günümüze uzanan unutulmaz isimlerinden biri olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebileceğimiz bu büyük
sanatkar da bilmelidir ki; Türk Musikisi ve onu sevenler için, böyle bir değere sahip olmak da büyük bir bahtlılıktır.

Devamını oku...