Besteler ile ilgili İstatistiki Bilgiler

 ALÂEDDİN YAVAŞCA’NIN BESTELERİYLE İLGİLİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

MAKAM
Alâeddin Yavaşca, yapmış olduğu 654 bestede 74 değişik makam kullanmıştır. Hicaz (%10), Hüzzam (%10), Nihavend (%10), Rast (%7), K. Hicazkâr (6) ve Hüseyni (%5) en çok kullandığı makamlardır. Yavaşca nadide makamlardan beste yapmaya bilhassa dikkat etmiş, ayrıca “Sûzinak-ı nev” adı altında yeni bir makam terkib etmiştir.

USÛL
Yavaşca, eserlerinde 54 adedi değişmeli olmak üzere toplam 84 usûl kullanmıştır. Düyek(%25), Aksak(%15), Curcuna(%10), Sofyan(%10) ve Semâi (%5) en çok kullandığı usûllerdir. Değişmeli usûl kullandığı 54 (%17) eserinde daha çok Aksak Semâi/Y.Semâi ve Düyek/Semâi’yi tercih etmiştir.

GÜFTE
593 adet sözlü eserinin 496’sında 157 şairin, 97’sinde kendisinin yazdığı güftelere yer vermiştir.

FORM
Kullandığı 32 değişik formun içinde 2 kâr-ı nâtık (Dügâh ve Segâh), 1 Ayin-i Şerif (Acem), ayrıca 5 takım (Rahat’ül-ervah, Evcâra, Dügâh, Şehnaz ve Hisar) bulunmaktadır. Yavaşca özellikle Ayin-i Şerif’te daha önce hiç kullanılmadığı için Acem makamını tercih etmiştir.

BESTE YAPILAN YERLER
300 (% 44) bestesini oturduğu değişik semtlerdeki evlerinde(Vişnezâde, Sultanahmet, Şişli, Beşiktaş), 182(% 28) bestesini yazlıklarında (Bodrum, Pınarhisar, B.Çekmece, Petrokent),132 (%20) bestesini görev yaptığı (Taksim İlk Yardım, Haseki,  Şişli Etfal, Vakıf Guraba, K. Paşa Deniz, Z.Kamil) hastanelerde bestelemiştir.
YAŞ ARALIKLARINA GÖRE BESTE ORANI
Yaş aralıklarına göre beste oranı, 24–35 yaş (%16), 36–45 yaş (%20), 46–55 yaş (%8), 56–65 yaş (%12), 66–75 yaş  (%17), 76–85 yaş(%27) şeklindedir.

ARANAĞME
10 bestekâra ait 22 esere aranağme yapmıştır.

Alâeddin Yavaşca’nın 654 bestesinin tablolar halinde değerlendirilmesi

BESTELENEN ESERLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
BESTE Sayısı 654
Kullanılan MAKAM Sayısı 74
Kullanılan USUL Sayısı 30+54
Güfte alınan ŞAİR Sayısı 157
Kullanılan FORM Sayısı 32
KÂR-I NÂTIK Sayısı 2 Dügâh ve Segâh
TAKIM Sayısı 5 Rahat’ül-ervah, Evcâra, Dügâh,Şehnaz ve Hisar 
Ayin 1 Acem

 

Alaeddin Yavaşca’nın 654 Bestesi’nin Beste Yerleri
Akdeniz Vapuru 1 New Jersey 1
Ataköy / Pınarhisar 44 Petrokent 14
Batı Akdeniz 2 Sıraselviler 1
Bebek 1 Side 5
Beşiktaş 23 Sultanahmet 71
Büyük Çekmece 25 Şişli 30
Bodrum 95 Şişli Etfal Hastanesi 16
Florya 2 Taksim 51
Harbiye 19 Taşkasap 1
Haseki Hastanesi 44 Topağacı 5
İlk Yardım Hastanesi 6 Üsküdar 1
İzmir 2 Vakıf Guraba Hastanesi 12
İzmir/Balçova 1 Vapurda 1
Kasımpaşa Deniz Hastanesi 3 Vişnezâde 147
Konservatuar 21 Yancıklar (Ataköy / Pınarhisar) 5
Maçka 3 Zeynep Kâmil Hastanesi 1
Toplam 654 Eser

 

Kullanılan Makam Adet  Kullanılan Makam Adet 
Acem 4 Muhayyer Kürdî 14
AcemAşiran (1x K.N.) 13 Muhayyer Sünbüle 1
AcemKürdi 5 Müstear 4
Arazbar (1x K.N.) 1 Nevâ (2x K.N.) 4
Arazbar Bûselik 2 Nev’eser 1
Bestenigâr (1x K.N.) 4 Nihâvend  (1x K.N.) 66
Beyâti 10 Nihâvend-i Kebir 1
Beyâti Araban (1x K.N.) 5 Nikriz 4
B.Araban Kürdî 1 Nişâbur (1x K.N.) 1
Bûselik 9 Nişâburek 1
Dilkeşhâverân (1x K.N.) 3 Nühuft (1x K.N.) 1
Dügâh 6 Pesendide (1x K.N.) 2
Evcâra 7 Rahat’ül-ervah 5
Evç (2x K.N.) 6 Rast (1x K.N.) 46
Evç mâye 6 Saba (1xK.N.) 15
Ferahfezâ (1x K.N.) 3 Saba-Kürdî 1
Ferahnâk (2xK.N.) 6 Sazkâr 2
Gerdâniye (1xK.N.) 4 Segâh  24
Gerdâniye Buselik 2 Segâh Mâye 2
Gülizar 1 Sipihr 2
Hicaz (1x K.N.) 59 Sultânîyegâh 10
Hicaz( Uzzal) 1 Sûzidil 5
Hicaz(Zirgüleli) 6 Sûzidilârâ 1
Hicazkâr 19 Suzinâk (1x K.N.) 21
Hisar 6 Suzinâk-ı nev 1
Hisar Bûselik 4 Şed’araban 2
Hümâyun (1x K.N.) 1 Şehnaz (1x K.N.) 12
Hüseyni (2x K.N.) 32 Şehnaz Bûselik 2
Hüseyni Aşiran 1 Şevkefza 4
Hüzzam (1x K.N.) 68 Şevk-u Tarâb (1x K.N.) 1
Isfahan 5 Tâhir 2
Karcığar (1x K.N.) 11 Tahir Bûselik 1
Kürdîli Hicazkâr 41 Uşşak (1x K.N.) 40
Kürdî 1 Uşşak-Kürdi 1
Mâhur (2x K.N.) 15 Yegâh (1x K.N.) 4
Mâye 2 Zâvil 4
Muhayyer (2x K.N.) 10 Toplam 654+34
Kullanılan Makam Sayısı: 74 Adet (688–34=654)
Not:+34 (2Ad) Kâr-ı nâtık’la ilgilidir.
Kısaltmalar: K.N. = Kâr-ı nâtık

 

654 Eserde Kullanılan Usûl’lerle İlgili Genel Bilgi
Eser Sayısı Eser formu Kullanılan Farklı Usûl Kullanılan Toplam Usûl
2 Kâr-ı nâtık _ 21
1 Ayin-i şerif 3 6
114 Değişmeli 54 113
537 Muhtelif 27 530
654 MUHTELİF 84 670
654 Muhtelif formlardaki bestede 84’ü farklı olmak üzere toplam 670 usûl kullanılmış

 

Alaeddin Yavaşca’nın Bestelediği 654 Eserde Kullandığı USULLER
Ağır Aksak (1x A.Ş.) 7 Hafif (1x A.Ş.-2x K.N.) 7
Ağır Çenber 3 Muhammes (1x A.Ş.) 5
Ağır Devri Hindi 1 Müsemmen 12
Ağır Düyek 1 Nim Sofyan 19
Ağır Müsemmen 1 Orta Aksak 1
Aksak (1x A.Ş.) 102 Raks Aksağı 1
Aksak Semai (1x A.Ş.-1x K.N) 7 Semâi (2x A.Ş.) 30
Berefşan (2x A.Ş.) 3 Sengin Semai (2x A.Ş.) 6
Curcuna (1x A.Ş.) 70 Sofyan (2x A.Ş.) 64
Çenber (1x A.Ş.) 1 Şarkı Devr-i Revanı 1
Çifte Sofyan 1 Türk Aksağı (1x A.Ş.) 3
Devr-i Hindi 4 Yürük Aksak 9
Devr-i Kebir (1x A.Ş.-2x K.N.) 11 Yürük Semâi (1x A.Ş.-1x K.N) 23
Devr-i Revan(1x A.Ş.) 1 Zencir 1
Düyek (1x A.Ş.) 168 Değişmeli(54 Usûl) 113
Evfer (1x A.Ş.) 1 Kâr-ı nâtık ve Ayin-i şerif+21+6 3
Kullanılan Usuller Toplamı (30+54): 84 Adet
Kısaltmalar:
K.N. = Kâr-ı nâtık, A.Ş. = Âyin-i şerif

 

114 Eserde Kullanılan 54 Adet Değişmeli Usûl’ün Dağılımı
Ağır Aksak / Semâi 1 Düyek/ Semâi/Aksak 1
Aksak Semâi / Devr-i hindi 1 Düyek/ Semâi/Curcuna 1
Aksak Semâi / Devr-i revan 1 Düyek / Sofyan 3
Aksak Semâi / Devr-i turan 1 Düyek / Yürük Aksak 1
A.Semâi / D.turan / Curcuna 1 Hafif / Semâi 1
A.Semâi / Düyek / Y.Semâi 1 Nim Sofyan / Düyek 3
A.Semâi / Y.Semâi / D.hindi 1 Nim Sofyan / Aksak 1
Aksak Semâi / Raks Aksağı 1 Nim Sofyan / Curcuna 1
Aksak Semâi / Sengin Semâi 1 Nim Sofyan / Düyek / Semâi 1
Aksak Semâi / Yürük Semâi 10 Nim Sofyan / Semâi 2
Aksak / Curcuna 4 N.Sofyan / Serbest / Y.Aksak / Cur. 1
Aksak / Düyek 5 Nim Sofyan / Yürük Semâi 1
Aksak / Mevlevi Devr-i rev. 1 Semâi / Curcuna 2
Aksak / Semâi 5 Semâi / Düyek 3
Aksak / Y.Aksak 2 Sengin Semâi / Curcuna 1
Aksak / Y.Aksak / Curcuna 1 Sofyan / Curcuna 2
Curcuna / Aksak 1 Sofyan / Düyek 3
Curcuna / Düyek 5 Sofyan / Semâi 5
Curcuna / Semâi 1 Sofyan / Semâi / Ağır Aksak 1
Curcuna / Y.Semâi 4 Sofyan / Semâi / Aksak 1
Curcuna / Aksak / Semâi 1 Sofyan / Semâi / Düyek 1
Devr-i hindi / Curcuna 1 Sofyan / Serbest 1
Düyek / Aksak 2 Sofyan / Yürük Semâi / Düyek 1
Düyek / Curcuna 3 Y.Semai / Düyek / N.Sofyan / Aksak 1
Düyek / Nim Sofyan 1 Y.Semai / N.Sofyan / Devr-i hindi 1
Düyek / Nim Sofyan / Semâi 1 Semai / Nim Sofyan 1
Düyek / Semâi 15 Y.Semai / Sofyan / Düyek 1
114 Eserde Kullanılan Değişmeli Usul Sayısı: 54

 

Eserlerin Form Dağılımı (32 Ad.) 
Ağıt 1
Ayin 1
Ağır Semâi (1xNakş, 1xNakş Mini) 6
Beste 8
Çocuk Şarkısı 9
Destan 3
Deyiş 1
Düğün Havası 1
Dua 1
Fantezi 18
İlahi 17
Kâr-ı Nâtık 2
Koşma 2
Marş 4
Mersiye 1
Minik Şarkı 1
Nefes 4
Rübâi 1
Resital 2
Serenad 3
Serencam 1
Etüd (1x Mini/Girizgâh) 5
Medhal 27
Peşrev 11
Saz Semâisi 18
Saz Eserleri Toplamı 61
Şarkı 489
Tardiyye 1
Teslimiyet 1
Tango 2
Türkü 5
Uvertür 1
Y.Semai(1xNakş) 7
TOPLAM 654
Not: Eserlerin içinde 5 Adet Takım bulunmaktadır.

 

Alaeddin Yavaşca’nın 593 Bestesi’nin Söz Yazarları
Abdullah Celkan 3 Kemalettin Kamu 1
Adil Oymak 1 Lami Güray 1
Ahmet Üçel 1 Lem’i Atlı 1
Ahmet Vefa Bey 1 Leyla Hanım 1
Alaeddin Şensoy 8    
Alaeddin Yavaşca 97 Mebruke Çağla 1
Ali Rıza İnan 1 M.Akif Ersoy 1
Ayten Yavaşca 40 M.Şen Sancakoğlu 1
A. Rüştü Görgün 1 Mehmet Sıddık Efendi 1
Asya Demirtaş 1 Mehmet M.Aykutoğlu 2
Azize Tuten 2 Mehmet Urcan 1
Baha Koçak 2 Memduh Cumhur 4
B. Suha Ediboğlu 2 Mesrure Oral 1
B. Kemal Çağlar 1 Metin Vural 1
B. Sıtkı Erdoğan 2 Mevlana 1
B. Sıtkı Sezgin 2 Mual. Rıf’at Bilge 1
C. Sıtkı Tarancı 2 Muammer Gözalan 1
C. Erol Ozan 1 Muhibbi 3
Celal Çetin 1 M. Nafız Irmak 17
Cemil Çataloğlu 2 Mustafa Sevilen 2
Cemal Safi 8 Mustafa Tahralı 5
Cemaleddin Yavaşca 11 Müeyyed Berkman 5
C.Cahit Güzelbey 1 Nahifi 1
Cenab Şehabettin 1 Nahit Hilmi Özeren 1
Cengizhan Mutlu 2 Necdet Revi 1
Dinçer Sipahi 1 Necip Fazıl Kısakürek 1
Dr. Ali Rıdvan Ünal 3 Nedim 4
Dr. Ali Sevim 7 Nedim Ertürk 2
Dr. E. Alacakaptan 2 Nezihe Becerikli 3
Dr. Fevzi Öget 2 Orhan Arıtan 7
Dr. Hayri Davas 2 Orhan Efe 1
  Orhan Selen 1
Dr. Mahir Işıldar 3 Orhan Seyfi Orhon 1
Dr. Medih Egemen 3 Orhan Tokmakoğlu 1
Dr. Muin M.Tayanç 1 Osman Şems Hz. 1
Dr. Namık Gedik 1 Ömer Aslan 2
Dr. Rahmi Duman 8 Özgen Bilgisel 4
Dr. Sahir Dağcıoğlu 1 Prof. Hilmi Dılgan 1
Dr. Vahit Özaydın 27 R. Gökalp Arkın 1
Dr. Nuri Akyol 1 Rauf Alanyalı 4
Dursun Kayış 1 Reşat Özpirinçci 12
Dürdane Altan 2 Reşid Bey 2
Edip Ayel 1 Rıfkı Melul Meriç 5
Ekrem Kılıç 1 Rüştü Güner 1
Enver Etik 1 Rüştü Okyar 1
Faika Mücela 1 Rüşdü Şardağ 7
F.Nafız Çamlıbel 5 Sebahattin Ezgi 1
Fazilet Bilge 2 Sadün Aksüt 1
Fethi Karamahmudoğlu 2 Said Dilmen 1
Fikret Soykan 1 Salih Korkmaz 5
Fikri Akurgal 1 Sami Derintuna 1
Fuad Bayramoğlu 2 Sedat Ümran 1
F.Edip Baksı 10 Selahaddin Tunçman 1
Fuad Köprülü 1 Selim Aru 2
Fuzûli 2 Seyfettin Başcıllar 10
Gevheri 2 Suat Kövenç 1
Gönül Paçacı 1 Sultan II. Mehmet 1
Güzide Taranoğlu 4 Şadi Kurtuluş 4
Hafız Mecid Sesigür 1 Şerafettin Aydınlık 5
Haliden N. Zorlutuna 1 Şeyh Galip Dede 1
Halit Çelikoğlu 1 Şeyh Muzaffer Özak 1
Haluk Timurtaş 1 Şeyh Naci Sıral 2
Ham.İsmail Dede 1 Şükrü Öncel 1
Hasan Kaya Manioğlu 1 Tahsin Bİlengil 1
Hasan Oral Şen 25 Taner Çağlayan 14
Hasan Rüşdi Bey 1 Taşlıcalı Yahya Ef. 1
Hikmet Şinasi Önel 1 Turgut Çelik Bursevi 5
Hüdaverdi Özyalçın 1 Turgut Tahran 1
Hüsamettin Olgun 9 Tümay Başer Üçok 16
Hüseyin Kalaba 1 Ümit Gülerman 3
Hüsetin Mayadağ 1 Ümit Yaşar Oğuzcan 3
Hüseyin Rıfat Bey 1 Vecdi Bingöl 1
Hüseyin Siyret 1 Y. Kemal Beyatlı 4
İbrahim Ateş 2 Yalçın Şengül 1
İbrahim H.Erzurumi 9 Yasemin Efe 1
İlhami Güntel 2 Yekda Yenal 1
İlkan San 7 Yılmaz Karakoyunlu 5
Kadri Timurtaş(Prof.) 1 Yunus Emre 3
Karacaoğlan 3 Yusuf Nalkesen 1
Kemal Kaplancalı 5    
Tablo 593 adet sözlü esere aittir.
61 adet saz eseri ile Toplam Eser Sayısı: 654'dür.
Toplam Şair Sayısı : 159

  

ESERLERİN BESTE TARİHLERİ
Beste Tarihi Beste Adedi BesteTarihi Beste Adedi
1950 1 1983 10
1951 5 1984 17
1952 18 1985 4
1953 22 1986 3
1954 12 1987 6
1955 11 1988 10
1956 9 1989 6
1957 11 1990 14
1958 10 1991 12
1959 4 1992 6
1960 3 1993 9
1961 11 1994 16
1962 18 1995 10
1963 31 1996 16
1964 8 1997 16
1965 12 1998 7
1966 13 1999 11
1967 20 2000 7
1968 8 2001 4
1969 2 2002 38
1970 4 2003 27
1971 3 2004 22
1972 3 2005 38
1973 5 2006 14
1974 3 2007 16
1975 1 2008 3
1976 1 2009 2
1977 3 2010 8
1978 11 2011 3
1979 9 2012 4
1980 10 2013 1
1981 4 2014 2
1982 6 - -
TOPLAM 654 ESER 

 

Başka Bestekarlara ait,
ARANAĞMESİ Alaeddin Yavaşca tarafından yapılan Eserler
No Eser Adı Makam  Bestekar 
1 Benzemez kimse sana  Bayâti Fehmi Tokay 
2 Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb B. Araban  Suyolcuzâde Salih Efendi
3 Kanaryam güzel kuşum  Hicaz  M. Nafız Irmak 
4 Mah yüzüne aşıkanım  Hicaz  Dede Efendi 
5 Niçin a sevdiğim niçin  Hicaz  Nikagos Ağa 
6 Terket beni artık yetişir sende vefa yok  Hicaz  Fehmi Tokay 
7 Tırmana tırmana çıktım yapıdan  Hicaz  Dede Efendi 
8 Ben sözüne bağlamam bel  Hicazkâr  Numan Ağa 
9 Doğru gitsem yollar komaz  Hüseyni  İ. Hakkı Nebiloğlu 
10 Hasretle zar ü zar gönül  Hüseyni  Suphi Ziya Özbekkan 
11 Tutam yar elinden tutam  Hüseyni  Fehmi Tokay 
12 Beni unutma ki sana yanmışım  Hüzzam  M.Nafiz Irmak 
13 Bülbülüm baharımsın  Hüzzam  M.Nafız Irmak 
14 Niçin nalendesin böyle  Hüzzam  Nikagos Ağa 
15 Solgun bir hayal gibi  Hüzzam  İ.Hakkı Nebiloğlu 
16 Gönül verdim bir dilbere  Neva-Bûselik  S.Ziya Özbekkan 
17 Dil bir güzele meyletti hele  Rast  Dede Efendi 
18 Gördüm bugün cananı dil  Rast  Dede Efendi 
19 Şebabet gitti de elden  Rast  Şekerci Cemil Bey 
20 Yâre tesir eylemiş de hilim ki olmuş  Sûzinâk  A.Rasim Bey 
21 Gönül vermişken el çektim güzelden  Tahir  Fehmi Tokay 
22 Kaçsam ayıplanmam ben  Uşşak 

İ.Hakkı Nebiloğlu

F.Tokay(4), M.Nafız Irmak(3), Dede Efendi(4), Nikagos Ağa(2), Numan Ağa(1), İ.Hakkı Nebiloğlu(3), S.Ziya Özbekkan(2), Şekerci Cemil Bey (1), A.Rasim Bey(1), Suyolcuzâde Salih Efendi(1)
10 Bestekâra ait 22 Adet esere Alâeddin Yavaşca tarafından aranağme yapılmıştır.


Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın el yazısıyla Nota Örneği :