Tezler

İTÜ TMDK DANIŞMANI OLDUĞU BİTİRME TEZLERİ

TEZ KONUSU HAZIRLAYAN BÖLÜMÜ YILI
Zeki Arif Ataergin H.Kudsi Sezgin MÜZİK TEORİSİ 1991
Saadeddin Kaynak:Biyografisi ,Eserlerinin İncelenmesi Elif Batmaz MÜZİK TEORİSİ 1992
Türk mûsıkîsinde ladini (din dışı) formların (saz ve söz mûsıkîsinde) usûllerin ve mertebelerin metronomla tespiti Suat Hışım MÜZİK TEORİSİ 1995
Bolahenk Nuri Bey'in Hayatı, Sanatçı Kişiliği, Eserlerinin Analizi ve Eserlerin Tasnifi M.Cemil Yavaşca MÜZİK TEORİSİ 1996
Türk Mûsıkîsi'nde Gazelhanlar Lale Bican MÜZİK TEORİSİ 1998
Hicaz Ailesinin Türk Mûsıkîsi Makamlarındaki Fonksiyonları Yeşim Toprakseven SES EĞİTİMİ 1991
Suphi Ziya Özbekkan Aylin Vatankoş SES EĞİTİMİ 1992
Enfı Hasan Ağa Sevtap Çoban SES EĞİTİMİ 1993
Günümüz Dini Mûsıkîsinin Bestekâr ve Topluluklardan Örneklerle Araştırılması Necip Hakan Ayık SES EĞİTİMİ 1995
Sadeddin Kaynak'ın Film Müzikleri Mehtap Melda Kuyucu SES EĞİTİMİ 1996
Hafız Yusuf Efendi'nin Hayatı ve Eserleri Ercüment Yıldırım SES EĞİTİMİ 1996
Tahir Ağa ve Halife -Zade Tahir Efendi' nin Hayatı ve Eserleri Hatice Avcı SES EĞİTİMİ 1997
Sadık Ağa ve Eserlerinin Analizi Vecdi Çifçi SES EĞİTİMİ 1997
İsmet Ağa ve Eserlerinin Analizi Sabine Kuradaoğlu SES EĞİTİMİ 1998
Türk Sanat Mûsıkîsinde Dünden Bugüne Toplu İcra Tarzı Tolga Özkabakçı SES EĞİTİMİ 1998
Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca'nın Mûsıkîdeki İcra Tarzı Etkilendiği Şair ve Bestekârların İncelenmesi ve Bestekarın 1998 Yılına Kadar Bestelemiş Olduğu Eserlerin Dökümü Celal Altınbaş SES EĞİTİMİ 1998
Küçük Mehmet Ağa 'nın Suznâk Takımı Jülide Kudret Köseoğlu SES EĞİTİMİ 1999
Osmanlı'da Müzik ile Tedavi Yöntemleri ve Günümüze Etkileri Ali Can Köpük SES EĞİTİMİ 1999
Türk Tasavvuf Müziğinde Muzaffer Ozak'ın Yeri ve Eserleri Cumhur Enes Ergür SES EĞİTİMİ 2000
III.Selim 'in Sûz-i dilâra Takımı Nusret Yılmaz SES EĞİTİMİ 2000
Dini Mûsıkîde Mi'raciye Formu Miraciye Aydoğan SES EĞİTİMİ 2001
Tanburi İsak'ın Hayatı ,Meşk Silsilesi ve Gülizar Takımının İcrası Ahmet Erdoğdular SES EĞİTİMİ 2002
Hüseyin Fahreddin Dede Ahmet Şahin T.S.B. 1990
Mildan Niyazi Ayomak'ın Türk Mûsikisi’ndeki Yeri Perihan Sönmez T.S.B. 1997

İTÜ TMDK KONU OLDUĞU BİTİRME TEZLERİ

TEZ KONUSU HAZIRLAYAN BÖLÜMÜ YILI
Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca Hülya Köroğlu  T.S.B. 1991
Prof.Dr. Alâeddin Yavaşca’nın Mûsıkîdeki İcra Tarzı, Etkilendiği Şair ve Bestekârların İncelenmesi ve Bestekârın 1998 Yılına Kadar Bestelemiş Olduğu Eserlerin Dökümü Celal Altınbaş T.S.B. 1998
Evcâra Takım (Alâeddin Yavaşca) Hakkı Gürsoy Dinçer T.S.B   2003
Alâeddin Yavaşca'nın Hayatı ve Rahatülervah Makamındaki Takımının Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi T.S.B   2004
Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca'nın Şehnaz Takımı'nın İncelenmesi İrem Özden T.S.B   2004
Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca'nın Hayatı ve Değişik Formlarda Bestelediği Beş Eserinin Makamsal Açıdan İncelenmesi Hakan Tanrıverdi T.S.B   2006
Prof. Dr.Alâeddin Yavaşca'nın Hisar Takımının Makamsal Analizi Özge Zeybek T.S.B   2007

İTÜ TMDK SANATTA YETERLİLİK DOKTORA DANIŞMANLIK

DOKTORA KONUSU HAZIRLAYAN BÖLÜMÜ YILI
Münir Nurettin Selçuk'un İcracı Olarak Türk Mûsıkîsindeki Yeri ve Önemi (Doktora) Şeyda Yavuz Sosyal Bilimler Enstitüsü 1994
Abdülbaki Nasır Dede'nin Tedkık u Tahkik'inde Geçen Makamlarla Dönem Bestekarlarının Eserlerindeki Makamların Mukayesesi (Doktora) Bahri Güngördü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000
Türk Müziği’nde Çocuk Şarkıları (Sanatta Yeterlilik) Hatice Selen Ergöz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003

İTÜ TMDK PROF.DR. ALAEDDİN YAVAŞCA KONULU YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

TEZ KONUSU HAZIRLAYAN BÖLÜMÜ YILI
 Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça ve Türk müziğindeki yeri  Ümit Atalay Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997
Alâeddin Yavaşca’nın Çeşitli Formlardaki Eserlerinden Birer Örneğin Müzikal Analizi Cengizhan Sönmez Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001


HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI DANIŞMANLIK YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

TEZ KONUSU HAZIRLAYAN BÖLÜMÜ YILI
Klasik Türk Müziği'nde Süreç İçerisinde Kullanılan Vurmalı Çalgılar ve Kullanım Yerleri Oral YAY Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010
Kürdilihicazkâr Makamını Terkip Eden Bestekâr Hacı Arif Bey'in Hayatı ve Kürdilihicazkâr Eserlerinin Makamsal Olarak İncelenmesi Furkan BİÇER Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007
Türk Müziği'nin Devirleri Berat Gürcan YAMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007
XX. Yüzyılda Türk Müziği’nin Durumu Miraç Bircan YAMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007

İTÜ TMDK DANIŞMANLIK YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

TEZ KONUSU

HAZIRLAYAN

BÖLÜMÜ

YILI

Ses Bakımı ve Ses Tekniği

Şeyda Yavuz

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1992

Türk Mûsıkîsi’nde Şarkı Formu: Doğuşu ve Gelişimi

Ahmet Yılmaz

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

Türk Mûsıkîsi Ses Sisteminin XX. yy Başlarından Günümüze Gelişinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Hatice Ergöz

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

XVIII. yy. Bestekârı Vardakosta Ahmet Ağa'nın Türk Mûsıkîsindeki Yeri ve Önemi

Sevtap Şenoğlu

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

Dini Mûsıkîde Değişik Bestekârlara Ait 8 Ayin-i Şerif'in İncelenmesi

Nazire Yağız

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

Mûsıkımizde Zâkir Başılık Müessesesi ve Hatib Zâkiri Hasan Efendi

İsmet Olgaç

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

Rahmi Bey'in Eserlerinde Prozodi

Sevil Akanay

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

Orta Öğretim Okullarında Mûsıkî Eğitimi

Yeşim Toprakseven

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

Geçmişten Günümüze Eğitimimizde Çocuk Şarkılarının Kronolojik Gelişimi

Zarife Koçak

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

Halvetîlerde Mûsıkî

Aşkın Güney

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1997

Nayi Osman Dede’nin Mi'raciyesi'nin Türk Mûsıkîsindeki Yeri (Mûsıkîmizde Mi'rac ve Kutb-i Nayi Osman Dede)

Bahri Gündoğdu

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1993

 Neyzen Emin Dede’nin Hayatı

Bülend Çeviksever

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

 Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça ve Türk müziğindeki yeri

Ümit Atalay

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1997