Prof.  Dr. Alaeddin Yavaşca Klasik Türk Müziği dünyasında zirveye gelmiş nadir sanatkarlarımızdan birisidir.

Hacimli ve etkileyici ses güzelliğinin yanı sıra perde baskılarına hakimiyeti, kıvrak hançeresi,estetik anlayışı,usülleri kullanım ustalığı, klasik formların inceliklerini belirtmekteki mahareti ile kendine özgü bir ekol yaratmayı başararak Türk Müziği aleminde müstesna bir yer almıştır.

Tanrı vergisi sanatkarlık meziyetlerinin yanında çok geniş musiki bilgisi, zengin repertuvarı onun en önemli özellikleridir.

Üstat Alaeddin Yavaşca seçkin icrakarlığının yanısıra  bestekarlığını da ortaya koyarak Türk Musikisinin klasik ve neo klasik formlarında gönül teli titreten kalıcı eserler bestelemiştir.

İcrakarlığına bestekarlık hünerinde ekleyerek haklı bir efsane isim olmuştur.

Necdet YAŞAR