Alaeddin Yavaşca

Türk Musikisi'ne hizmet etmeye çalışan bir ses sanatçısı olarak en büyük şansımın, yirmi yıla yaklaşan bir süredir Alaeddin Yavaşca Hoca’nın çok yakınında, dizinin dibinde olabilmektir diye düşünüyorum. Hem o kadar yakınında ki, sadece bir telefonluk mesafe. Zaman zaman tereddütte olduğumuz eserler ve icrası için bir telefon konuşması, hatta bize doğruyu verebilmek için eseri o şartlarda okuduğu zamanlar unutamayacağım hatıralarım arasındadır.

Hoca’nın Musikideki özelliklerini anlatmak bana düşmez ama, çoğu zaman kendisini dinlerken; ritm anlayışı,kritik nağmelere sesiyle hayat verme, gırtlağını kullanmadaki tarifsiz üstünlüğü; harika bir süzme bala batırılan bir kaşığın baldan çıkarkenki altın sarısı rengi ve süzülüp dökülüşü kadar gönül açıcı gelir bana. Özellikle büyük formdaki “Klasik Dönem” bestekarlarının eserleri ile; O'nun ses icracılığının kayıtsız ve şartsız sınırları içerisinde olduğunu yaşayarak gözlediğim, “Zeki Arif Ataergin ve Sadettin Kaynak” eserlerinden denizde damla misali bir şeyler yapabiliyorsam, Değerli Hocamın bizlere kattıkları ile olmuştur diyorum. Yürekten temennim, çok uzun yıllar varlığıyla başımızda olmasıdır.

TSM Ses Sanatçısı
Güler BASU ŞEN
01.03.2008
ANKARA