Dost’a Şiir

A llahın yarattığı ender kuldur,
L al görünür, söyliyen bülbüldür.
A ma gönülleri nurlandırır nağmeleri,
E debiyle anlatır, dünya “gözünde puldur”
D aim durur Hak’kın divanında
D uyurur bizlere; sanat nizamında,
İ  nletir gönülleri, bestelerin ucu Allahında,
N ur kıvılcımları yansır, dinliyenin kulağına.
Y aradan özenmiş O’ nu yaratırken
A la etmiş başını, donatmış gönderirken,
V uslatını yapmıştır bu aleme gelmeden.
A yteni “Havva” sı olmuş, sever gönülden,
Ş avkını vurur yüzüne, bakarken gözünden
Ç aldırır sazları, notaları yaşamından,
A llah’ın aynalarındandır bu KAMİL İNSAN.

Gülden DERAN